DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft maandagochtend op paleis Noordeinde crisisberaad over prinses Margarita en de uitspraken die zij deed in interviews met HP/De Tijd.

Het crisisberaad zou plaatsvinden, omdat de koninklijke familie vindt dat de prinses de familie zware schade toebrengt. Een familielid zou tegen de Volkskrant hebben verklaard de interviewreeks in HP/De Tijd 'zeer ernstig' te vinden. Bij het beraad zijn naast de Koningin, prins Willem-Alexander en naaste vertrouwelingen van de Koningin aanwezig.

Doodzwijgen

Premier Jan Peter Balkenende zou de Koningin geadviseerd hebben de zaak dood te zwijgen. Hij denkt dat de prinses zich in een steeds onmogelijker positie zal plaatsen in de serie van drie interviews in HP/De Tijd. Volgens de Volkskrant zouden hoge ambtenaren aan het hof echter menen dat de Koningin niet kan blijven zwijgen.

Onverstandig

Tweede-Kamerlid Van Bommel van de SP acht het advies onverstandig. Hij heeft Balkenende schriftelijk gevraagd of het advies klopt, of de monarchie schade oploopt door de kwestie en wat hij gaat doen om verdere schade te voorkomen.

Van Bommel vindt dat Balkenende onmiddellijk moet ingrijpen 'in de koninklijke rel die is ontstaan' na de ontboezemingen van prinses Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuydewijn. Hij is van mening dat Balkenende niet langer afzijdig kan blijven, 'omdat de staatsrechtelijke implicaties van de rel evident zijn'.

Ministeriële verantwoordelijkheid

"Als het staatshoofd en haar kabinet worden beschuldigd van onwettige praktijken, kan de premier zijn ministeriële verantwoordelijkheid niet ontlopen", aldus Van Bommel. "De rel die is ontstaan, schaadt het aanzien van de monarchie en daarmee het aanzien van Nederland in de gehele wereld." De SP is overigens tegen de monarchie.

Uit liefde

Na het eerste deel van het interview gaf de koninklijke familie via de Rijksvoorlichtingsdienst een verklaring uit dat zij uit liefde voor de prinses niet op de zaak in wilden gaan. Overigens meldde het bericht ook dat de familie zich niet kan vinden in het beeld dat voorgedaan wordt in de interviews.