AMSTERDAM - Michael Jackson voelt zich verraden door Martin Bashir, de maker van degeruchtmakende documentaire Living with Michael Jackson, waarin de King of Poponder meer bekent graag met kinderen in één bed te slapen. Volgens Jackson ishet een afschuwelijk en oneerlijk programma.

Ik heb Martin Bashir in mijn leven toegelaten omdat ik wilde dat de waarheidwerd verteld, zegt Jackson in een donderdag uitgegeven verklaring. Vandaag voelik mij meer verraden dan ooit tevoren. Iemand die ik vertrouwde en aan wie ikde waarheid heb verteld, die mijn kinderen, mijn personeel en mijzelf heeftleren kennen, heeft mijn vertrouwen geschonden. Iedereen die mij kent weet datmijn kinderen het belangrijkst voor mij zijn en dat ik een kind nooit schadezou toebrengen.

De documentaire werd maandag in Groot-Brittannië en dinsdag in Nederlanduitgezonden. Jackson zegt veel steunbetuigingen van fans te hebben ontvangen.De pers valt echter over 'Wacko Jacko' heen. De Britse tabloids hebben het overeen schokkende bekentenis en een golf van walging. In De Telegraaf heet de-jarige Jackson "een gestoorde volwassen kleuter die ongeschikt is om kinderenop te voeden".

Documentaire gemist? Op zondag 16 maart 2003 wordt het programma herhaald bij Yorin.