DEN HAAG - Het kabinet van VVD en PvdA, Rutte II, is maandag beëdigd. Een chronologie van de gebeurtenissen sinds de verkiezingen.

Woensdag 12 september: Bij de verkiezingen wint de VVD 41 zetels, de PvdA komt uit op 38 zetels.

Donderdag 13 september: Na een overleg tussen Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en de fractieleiders wordt Henk Kamp aangesteld als verkenner voor de formatie.

Vrijdag 14 september: Kamp ontvangt eerst Rutte en daarna Samsom. Ze geven aan een formatie tussen VVD en PvdA na te streven. De andere lijsttrekkers (op de SP en de PvdD na) steunen dit voorstel.

Dinsdag 18 september: Kamp presenteert zijn rapport, waarin hij PvdA'er Wouter Bos en zichzelf aanwijst als informateurs. Hij wil de mogelijkheid onderzoeken van een stabiel kabinet van VVD en PvdA.

Donderdag 20 september: Installatie nieuwe Kamer en debat over de formatie. Een ruime meerderheid neemt het advies van Kamp over.

Vrijdag 21 september: Kamp zegt na overleg met Rutte en Samsom dat beiden dezelfde prioriteiten hebben voor de vorming van een nieuw kabinet.

Maandag 24 september: Voor het eerst in de formatie is echt over de inhoud van een regeerakkoord gesproken. In de ochtend worden de onderhandelaars en informateurs bijgepraat door de financiële experts, zoals gebruikelijk aan het begin van een formatie. De radiostilte wordt van kracht.

Woensdag 26 september: Er lekt uit dat beide partijen zes ministeries zullen krijgen en dat de portefeuille Immigratie en Asiel gaat verdwijnen.

Donderdag 27 september: Enkele partijen in de Kamer willen opheldering van de nieuwe Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg waarom ze een bezoek van de informateurs aan de koningin heeft geregeld, terwijl het (in)formeren van een kabinet nu net, op de beëdiging van bewindslieden na, een zaak van de Tweede Kamer is geworden. Met de conclusie dat Kamp en Bos een 'beleefdheidsbezoek' aan het paleis afleggen, kan uiteindelijk iedereen leven.

Maandag 1 oktober: Rutte en Samsom presenteren een deelakkoord. Ze hebben besloten de forensentaks, de langstudeerboete, het liggeld voor het ziekenhuis en de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg te schrappen. In ruil daarvoor gaat de assurantiebelasting omhoog, wordt de AOW-leeftijd versneld verhoogd en schrappen ze het vitaliteitssparen.

Dinsdag 2 oktober: Tijdens een Kamerdebat maakt Rutte duidelijk dat VVD en PvdA geen verdere plannen hebben om de begroting voor volgend jaar aan te passen.

Woensdag 3 oktober: De onderhandelingen worden voortgezet en de radiostilte is weer teruggekeerd.

Maandag 15 oktober: De informateurs laten de Kamer weten dat er na het deelakkoord verder nog geen definitieve overeenstemming is over onderwerpen.

Donderdag 25 oktober: Nadat Rutte en Samsom vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en lokale overheden hebben ontvangen, komt naar buiten dat ze een akkoord over financiën hebben bereikt. Het pakket ligt al bij het CPB, dat de afspraken doorrekent.

Zondag 28 oktober: De ministersploeg is rond, zo bevestigen bronnen. De Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher wordt vice-premier.

Maandag 29 oktober: PvdA en VVD komen tot een regeerakkoord genaamd 'Bruggen slaan' en brengen dat om 16:00 naar buiten. Het akkoord bevat 16 miljard euro aan bezuinigingen, waarbij het mes vooral wordt gezet in de zorg, sociale zekerheid en de overheid.

Woensdag 31 oktober: PvdA en VVD verdedigen het akkoord in een debat met de Tweede Kamer. VVD-leider Mark Rutte wordt kiezersbedrog verweten.

Donderdag 1 november: De VVD-fractie komt bij elkaar om Halbe Zijlstra als fractievoorzitter in het zadel te hijsen en om over de omstreden afspraken over de nivellering van de zorgpremie te discussiëren. Na urenlang overleg schaart de hele fractie zich opnieuw achter het akkoord, ínclusief de afspraken over de premie.

Zaterdag 2 november: Tijdens het congres van de PvdA bespreken de leden de plannen uit het regeerakkoord. Hoewel er weerzin leeft tegen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de harde immigratieregels, stemt de meerderheid in met het akkoord.

Maandag 3 november: Het kabinet van VVD en PvdA, Rutte II, is beëdigd.