AMSTERDAM - De Nederlandse media besteden volgens de lijsttrekkers van een aantal splinterpartijen niet voldoende aandacht aan de nieuwe partijen die mee doen aan de verkiezingen.

"Je moet ergens beginnen, alle grote partijen waren ooit in een beginfase", aldus Dirk Poot van de Piratenpartij.

Acht nieuwe partijen maken deel uit van de in totaal achttien partijen die meedoen aan de Tweede Kamer verkiezingen. NU.nl sprak met de lijsttrekkers van de nieuwe partijen en vroeg waarom het belangrijk is dat de partijen in de Tweede Kamer terechtkomen.

Piratenpartij

Poot wil problemen met vrijheid op het internet bespreekbaar maken in de Kamer. "Op dit moment wordt er te weinig aandacht besteed aan vrijheid op internet. De partijen die in de Kamer zitten maken het niet bespreekbaar. De Piratenpartij wil ervoor zorgen dat alle partijen er over nadenken en er meebezig zijn."

"Kijk naar de Partij voor de Dieren, tien jaar geleden kende niemand ze. Werd er een beetje lacherig gedaan over 'het opkomen voor de rechten van dieren'. Nu heeft iedere grote partij het in hun verkiezingprogramma’s over dieren. Dat willen wij ook bereiken."

LibDem

"Nederland moet niet bezuinigen, niet nu, tijdens de recessie", zegt Sammy van Tuyll van de Liberaal Democratische Partij (LibDem). "Wij zijn de enige partij die niet voor geforceerd bezuinigen is. Mensen maken zich zorgen, houden de hand op de knip, zij moeten weten dat het ook anders kan."

"De lijsttrekkers van Kamerzittende partijen zitten in een massa psychose. Ze hebben het nergens anders meer over dan de staatsschuld. Maar de bezuinigingen om de staatsschuld weg te werken gaan over de rug van mensen die een baan zoeken. Al die mensen hebben een stem nodig. En wij willen die stem zijn."

Nederland Lokaal

Nederland Lokaal wil meer inspraak voor de lokale politiek. "De Haagse politiek schuift alles af op de lokale politiek, maar vraagt nooit of het ook daadwerkelijk mogelijk is. De gemeenteraad krijgt opdrachten, maar krijgt daardoor geen kans meer om dingen bespreekbaar te maken die belangrijk voor hen zijn", aldus lijsttrekker Ton Schijvenaars.

"Van de 150 Kamerleden komen er 110 uit de grote steden. De rest van het land is eigenlijk niet vertegenwoordigd. Wij hebben in ieder stemdistrict op de tweede plaats op de lijst een lokale politicus. Zo kunnen mensen echt kiezen voor hun eigen district, en hebben de lokale politici inspraak in de Kamer."

Anti Europa Partij

"In het belang van Nederland en in het belang van Europa moeten wij af van de EU en de euro. Zolang Nederland in de EU blijft en de euro blijft gebruiken stroomt er geld van noordelijke lidstaten naar de zuidelijke en zal het welvaartsniveau af zakken tot 30% onder het huidige niveau in Nederland", aldus Arnold Reinten van de Anti Europa Partij.

Volgens Reinten heeft de partij een 'waakhond functie'. "Als wij in de Kamer komen zullen wij de partijen die kritisch over Europa en de euro hebben gesproken er aan helpen herinneren en gaan 'blaffen' zodra zij afwijken van hun oude standpunten."

SOPN

De SOPN (Soeverein Onafhankelijk Pioniers Nederland) beschuldigt de zittende partijen in de Kamer van criminele praktijken. "De oude politiek, de partijen die dit land al jarenlang besturen, bestelen de Nederlandse bevolking van informatie", aldus Johan Oldenkamp, lijsttrekker van de partij.

"We leven al veertig jaar in een schijndemocratie. De bevolking heeft geen inspraak, de banken en multinationals hebben het voor het zeggen. Wij willen mensen informeren en zo iedereen mee laten spreken."

Mens en Spirit

"Menselijkheid gaat boven geld. Mensen moeten weer verantwoordelijk gemaakt worden voor hun eigen geld", aldus Lea Manders, lijsttrekker van Mens en Spirit.

Volgens Manders is een verandering in de bankensector essentieel."Politiek, de media en grote bedrijven houden elkaar in stand. Alles grijpt in elkaar. De banken beheersen de politiek. We moeten ophouden met commerciële banken en de banken weer in eigen handen terugbrengen."

Partij van de Toekomst

Johan Vlemmix, lijsttrekker van de Partij van de Toekomst wil een ander geluid laten horen in de Kamer. "Wij zitten bovenop de mensen. Zij kunnen hun eigen ideeën bij ons inleveren en als er voldoende draagvlak voor is gaan wij er iets mee doen."

"Het belangrijkste is dat we eerst alles op orde hebben in Nederland. Nu gaat er zoveel geld naar Griekenland, terwijl wij hier zelf ook in de problemen zitten. En er moet positiever gekeken worden naar alles. Niet kijken naar wat je niet hebt, maar kijken naar de bronnen die we wel hebben in Nederland", aldus Vlemmix.

Libertarische partij

"De overheid is het probleem. Nederland zit vast in een vicieuze cirkel: de overheid grijpt in, er ontstaan problemen, er wordt een commissie opgesteld om het te onderzoeken, zij komen met oplossingen, waarbij vaak geld de oplossing is en we zijn weer terug bij af. Nederland moet zien dat het anders kan", aldus Toine Manders van de Libertarische Partij.

De partij wil meer vrijheid voor het individu. "Nederland heeft te veel wetten. Niemand kan ze uit zijn of haar hoofd leren en dus weet niemand meer waar ze zich aan moeten houden. Mensen moeten meer vrijheid krijgen: zolang ze niet de rechten van anderen schenden is het goed. Wij willen een platform voor ons gedachtegoed, één libetariër kan meer vragen stellen dan de 149 andere Kamerleden kunnen beantwoorden."

Maandag 10 september houden de nieuwe partijen een eigen debat in De Balie in Amsterdam.