DEN HAAG - Na de verkiezingscongressen dit weekeinde van VVD en D66 zijn alle verkiezingsprogramma's door de leden van de politieke partijen vastgesteld. Een vergelijking op hoofdpunten van Europa en onderwijs.

De VVD wil de interne markt met open grenzen is het belangrijkste aspect van de EU. Macht en regelgeving van de EU moeten beperkt worden. Nederland moet minder afdragen aan de EU.

De PvdA wil dat er voor de EU nieuw groeipact moet komen om de economie aan te jagen en de democratische controle moet worden versterkt.

de PVV wil dat Nederland uit de EU stapt en bilaterale handelsverdragen sluit met de EU.

Het CDA wil dat de EU zich richt op een krachtige aanpak van de economische crisis. de EU beperkt zich tot kerntaken en er komen minder EU-regels.

De SP wil niet meer macht voor EU en begroting moet worden beperkt. Marktdenken moet niet meer centraal staan, maar meer aandacht voor een sociaal Europa.

D66 wil een sterk federaal Europa met meer macht voor het Europees Parlement en een kleinere Europese Commissie met een gekozen president.

GroenLinks kiest voor meer Europese integratie, met Europese kieslijsten en Europese correctieve referenda.