DEN HAAG - Na de verkiezingscongressen dit weekeinde van VVD en D66 zijn alle verkiezingsprogramma's door de leden van de politieke partijen vastgesteld. Een vergelijking op hoofdpunten van de hypotheekrenteaftrek en de zorg.

De VVD wil vanaf volgend jaar hypotheekrente alleen nog aftrekbaar maken als je aflost, jongeren onder de 35 jaar moeten een hypotheek kunnen afsluiten met een looptijd van 35 jaar.

De PvdA wil de hypotheekrenteaftrek hervormen: maximaal aftrekbare tarief in stapjes naar 30 procent; terugkeer villabelasting: geen renteaftrek voor huizen van boven de 1 miljoen euro.

De PVV laat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid. Het CDA wil een vlaktaks van 35 procent, ook voor de hypotheekrenteaftrek, verder komt er een bonus voor wie de hypotheek versneld aflost.

Als het aan de SP ligt wordt de hypotheekrenteaftrek in 10 jaar afgebouwd tot leningen van maximaal 350.000 euro, met een tarief van 42 procent.

D66 wil in 22 jaar hypotheekrenteaftrek afbouwen tot 30 procent, het eigenwoningforfait wordt afgeschaft. GroenLinks gaat voor het geleidelijk afschaffen van de  hypotheekrenteaftrek; nieuwe kopers krijgen een starterspremie.

Onderwiijs

De VVD wil dat Universiteiten en hogescholen betalen voor kwaliteit van onderwijs en niet voor aantal afgestudeerde studenten. Verder moeten slecht presterende leraren worden ontslagen, de basisbeurs en de invoering van het sociaal leenstelsel worden afgeschaft evenals de langstudeerregeling.

De PvdA wil de prestatiebeloning voor scholen afschaffen, de nullijn voor leraren loslaten en minder onbevoegde docenten voor de klas. De schaalvergroting in het onderwijs moet worden tegengegaan, het invoeren van een sociaal leenstelsel voor bachelor- en masterfase, deze lening moet later naar draagkracht worden afgelost. Ook de PvdA wil dat de langstudeerboete moet verdwijnen.

De PVV wil kleine scholen, leerlingen moeten u en meneer zeggen tegen de leraar, er komt meer aandacht voor techniek en net als de ov-jaarkaart blijft de studiefinanciering voor de bachelorfase.

Het CDA is voor kleinschalig onderwijs, scholen mogen zelf bepalen of ze een eindtoets willen en de basisbeurs in de bachelorfase blijft behouden.

de SP wil geen nullijn voor leraren, er wordt niet gemorreld aan de studiefinanciering en de basisbeurs, hogere aanvullende beurs voor arme gezinnen, geen leenstelsel. Afschaffen langstudeermaatregel, minder onbevoegde leraren voor de klas, geen verplichte eindtoets in het basisonderwijs.

D66 wil meer variatie in beloning de leraar en de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.De langstudeerboete wordt afgeschaft, er moet meer maatwerk in het voortgezet onderwijs komen, zij zijn tegen schaalvergroting maar ook tegen versnippering van opleidingen.

GroenLinks wil de kwaliteit van de leraren verbeteren, kleinere klassen, de basisbeurs afschaffen, hogere aanvullende beurzen en lager collegegeld voor het hoger onderwijs en de studielening terugbetalen naar draagkracht.