DEN HAAG - Na de verkiezingscongressen dit weekeinde van VVD en D66 zijn alle verkiezingsprogramma's door de leden van de politieke partijen vastgesteld. Een vergelijking op hoofdpunten van de aanpak van het begrotingstekort en de fiscale maatregelen.

De VVD wil 24 miljard bezuinigen om het structurele tekort in 2017 helemaal weggewerkt te hebben.

PvdA heeft het streven naar een structureel begrotingsevenwicht in 2017, niet blindstaren op 3 procent in 2013.

De PVV wil in 2015 het tekort onder de 3 procent en op termijn naar een begrotingsevenwicht. Het CDA wil het begrotingstekort weggewerkt hebben in 2017.

De SP wil in 2015 dat het begrotingstekort wordt teruggebracht onder de 3 procent, de Europees toegestane grens. D66 gaat voor een structureel begrotingsevenwicht in 2017 en GroenLinks wil dn de periode tussen 2017 en 2019 het begrotingstekort helemaal weg hebben.

Fiscale maatregelen

De VVD wil 5 miljard euro voor lastenverlichting, hogere arbeidskorting en ouderenkorting, geen overdrachtsbelasting voor starters.

PvdA wil een extra belastingschijf van 60 procent voor salaris boven 150.000 euro, 200 miljoen aan fiscale maatregelen om bedrijfsinvesteringen weer op gang te helpen en ook geen overdrachtsbelasting voor starters.

PVV pleit voor lagere btw, de onbelaste reiskostenvergoeding blijft. Het CDA wil een sociale vlaktaks van 35 procent met een aanvullende solidariteitsheffing voor hoge inkomens, lastenverlichting voor gezinnen en onbelaste reiskostenvergoeding op 13 cent.

Als het aan de SP ligt wordt er een toptarief van 65 procent voor inkomens boven 150.000 euro ingevoerd, de btw blijft op 19 procent en de btw op kunst en cultuur wordt weer 6 procent.

D66 verlaagt inkomstenbelasting, milieuvervuiling wordt duurder, lasten op arbeid gaan omlaag en er komt een aanpassing op vennootschap vermogen om de positie van het eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen te versterken.

GroenLinks wil radicale vergroening van het belastingstelsel; milieuvervuiling wordt duurder, arbeid goedkoper en er komt toptarief van 60 procent voor inkomens van boven de 150.000 euro.