Het was in maart niet eens zo'n verrassing dat Hero Brinkman uit de PVV stapte en voor zichzelf begon.

Hij had al opgeroepen tot meer democratie in de partij en geprobeerd een jongerenafdeling in het leven te roepen. De PVV, waarvoor hij sinds 2006 in de Tweede Kamer zat, noemde hij pervers, omdat alleen partijleider Geert Wilders bij verkiezingen de kandidatenlijst bepaalt.

Toegankelijk en stoer overkomend deed en doet de vroegere inspecteur van politie het goed in de media.

Die houden natuurlijk van een beetje recalcitrante types, zeker in een gesloten partij als de PVV. Juist bij dePVV-leiding die naar het schijnt niet van al te veel eigenmachtig handelen houdt, zal dat met argusogen zijn bekeken.

Geert Wilders hield hem niettemin in de partij, ook ondanks twee kleine akkefietjes met alcohol.Brinkman was ten tijde van de gedoogcoalitie dan ook cruciaal: als hij zou wegvallen, was de 76e zetel, de meerderheid plus 1, van de gedoogcoalitie weg.

Almelo

Brinkman, zoon van eenvoudige ouders, werd op 29 december 1964 geboren in Almelo. Hij volgde de HBO-opleiding buurtregie, een opleiding die hem goed van pas kwam, toen hij buurtregisseur bij de Amsterdamse politie was.

Hij was in 1985 bij de politie van de hoofdstad gaan werken en bleef daar tot hij Kamerlid werd. Voor hij tot de PVV toetrad, was hij een tijdje lid geweest van de PvdA.

Hij leek geknipt voor de PVV: een oud-politieman, een ME'er, volgens de overlevering bekend als de 'rambo van de Bellamybuurt' in Amsterdam. Van dat soort flinkerds houden PVV-stemmers wel. Een vechtertje dat zichzelf opwerkte en geen blad voor de mond neemt.

De Antillen ervoeren dat. Brinkman noemde in een motie de Antillen ''een grotendeels corrupt boevennest'', wat tot de voor de eilanden nogal unieke situatie leidde dat vrijwel alle fractieleiders in de Antilliaanse Staten hem eensgezind veroordeelden.

Meldpunt

Maar Brinkman hield het bij de PVV niet meer uit. Nadat de partij een meldpunt voor overlast van Oost-Europeanen had ingesteld, barstte de bom. ''Al mijn pogingen om te democratiseren zijn gedwarsboomd. Ook heb ik moeite met de strategie van de PVV en het wegzetten van mensen", zei hij.

De PVV zou ook nog altijd alleen maar draaien om Wilders. Brinkman richtte de Onafhankelijke Burgerpartij op, die binnen enkele maanden opging in het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK), door een fusie met Trots op Nederland, de club van Rita Verdonk.

Euro

Nederland moet afscheid nemen van de euro, vindt het Keerpunt, uit de Europese Unie stappen en samen met gelijkgestemde rijke Europese landen een nieuwe economische gemeenschap vormen met een eigen munt, de neuro.

Mocht zo'n opsplitsing niet snel lukken, wil de partij voor het binnenlands betalingsverkeer een eigen munt creëren: de florijn. De partij pleit verder voor het liberaliseren van gevangenissen. De 20 miljoen euro die dat oplevert, kan naar ouderenzorg.

De overheid moet eerst zelf bezuinigen, voor zij bij de burger aanklopt. Op ontwikkelingshulp kan worden gekort. Ook wil hij een strenger immigratie-, integratie- en veiligheidsbeleid, maar wel 'met de menselijke maat'.