Wie niet weet dat hij bestuurslid is van de Bond tegen het vloeken, die kan het bijna zelf bedenken. Maar de keurige Kees van der Staaij laat bepaald niet met zich sollen.

De immer open en fris ogende lijsttrekker van de SGP heeft een missie (al is het protestantse 'zending' hier eigenlijk een beter woord) en daar laat hij zich door niets en niemand van afbrengen. Want die missie/zending komt van de Hoogste.

Natuurlijk moet hij concessies doen, hij is ook een realist, echt niet wereldvreemd en heus geen drammer. Maar de in Vlaardingen geboren Van der Staaij wil binnen de bestaande mogelijkheden maar één ding: vanuit bijbelse waarden en normen herkenbaar en constructief een steentje bijdragen aan goede besluitvorming.

De afgelopen tijd kreeg hij daar kans voor, omdat het VVD-CDA-minderheidskabinet van de SGP afhankelijk was. ''We zijn in de afgelopen 2 jaar meer dan ooit geraadpleegd door het kabinet. Als een van de weinige partijen waren we bereid om meer te denken, dus was onze invloed groter'', zei hij deze maand in NRC Handelsblad.

Jurist

Van der Staaij, die op de dag van de verkiezingen 44 jaar hoopt te worden, studeerde staats- en bestuursrecht in Leiden. Hij begon zijn loopbaan als jurist bij de Raad van State, een mooie ondergrond voor het politieke werk.

Hij werkte bij de unit bouwrechtzaken van de afdeling bestuursrechtspraak, die onder meer conflicten over bouwvergunningen, behandelt. Van der Staaij was senior van Pieter-Bas Beekman, nu hoofd afdeling communicatie van de Raad.

Top

Beekman bewaart zeer goede herinneringen aan de samenwerking met Van der Staaij. Die behoorde als jurist tot de top. ''Van der Staaij is een heel scherp denker, analyseert goed en weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden.

Hij kan zijn standpunt heel goed schriftelijk onder woorden brengen'', zegt Beekman. Dat de Raad het talent van Van der Staaij onderkende, blijkt uit het feit dat hij al na 2 jaar zelfstandig mocht werken. Normaal werk je eerst 4 jaar onder een supervisor, voordat je die status bereikt.

Privéleven

Van der Staaij wist werk en privéleven goed van elkaar te scheiden, aldus Beekman. Hij liep niet te koop met zijn geloof. Dat hij politieke ambities koesterde, hadden zijn collega's niet waargenomen.

Zelf zegt Van derStaaij dat de politiek voor hem een roeping en een ambacht is. Een ambacht dat hij na dik 14 jaar in de Tweede Kamer op zijn duimpje kent. Hij leerde het vak onder meer van partijgenoot Bas van der Vlies, die in bijna 30 jaar Kamerlidmaatschap uitgroeide tot het toonbeeld van een goed en correct parlementariër.

2011

In 2011 volgde Van der Staaij hem op als fractieleider. Hij werd helemaal een man om rekening mee te houden doordat de steun van de SGP extra welkom werd voor de coalitie van VVD en CDA met de gedoogsteun van de PVV. ''De SGP is een leuke partij met leuke mensen'', flirtte premier Mark Rutte dan ook. Van der Staaij ging er zo op het oog terughoudend en elegant mee om.

Als lid van een kleine fractie doet Van der Staaij ook heel veel verschillende dossiers: algemene zaken, justitie, binnenlandse zaken, Koninkrijksrelaties, buitenlandse zaken, Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking, defensie, volksgezondheid, welzijn en sport, immigratie en asiel.

Hij was ook nog eens lid van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid

Hij lijkt onvermoeibaar. ''Juist die veelzijdigheid van onderwerpen en activiteiten maakt het Kamerwerk boeiend en verrassend'', vindt de schier immer opgewekte politicus.