Defensie heeft toegezegd het Bevrijdingsdefilé in Wageningen te blijven ondersteunen. Daarmee is het voortbestaan van de militaire optocht op 5 mei voor de komende jaren gegarandeerd. Wel levert Defensie voortaan drie kwart minder militairen die meelopen in de militaire stoet dan voorheen, zegt een woordvoerder dinsdag in gesprek met NU.nl.

Om het voortbestaan van het defilé op Bevrijdingsdag in de Gelderse stad te garanderen, hebben de partijen samen met het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) nu nieuwe afspraken gemaakt

Defensie stelde in eerste instantie voor om voortaan alleen eens in de vijf jaar militairen af te leveren, maar de gemeente Wageningen vreesde dat dit het defilé ernstig zou ondermijnen en dat de traditie zelfs mogelijk helemaal zou verdwijnen.

Als compromis is besloten dat Defensie het aantal militairen dat jaarlijks aan de optocht meedoet, terugschroeft van circa 100 naar 25 mensen. Het aantal oude militaire voertuigen dat Defensie levert voor het Bevrijdingsdefilé blijft onveranderd. Vrijwilligers zullen deze besturen. Ook zal de luchtmacht blijven overvliegen met oude oorlogsvliegtuigen. Daarnaast blijft de krijgsmacht het defilé muzikaal en ceremonieel ondersteunen.

Defensie stelt dat een schaarste aan personeel en capaciteit veroorzaakt door kabinetsbezuinigingen op het militaire apparaat de afgelopen jaren "een zwaar beslag" heeft gelegd op het Nederlandse leger. Bovendien ondersteunt Defensie jaarlijks ook andere defilés en evenementen waaraan militairen meedoen, zegt de woordvoerder.

'Geweldig eerbetoon' dat defilé blijft bestaan

In een verklaring noemt Wageningen45-voorzitter Toon van Asseldonk het een "geweldig eerbetoon aan álle veteranen dat het alom geliefde Bevrijdingsdefilé, met steun van alle partners, blijft bestaan". Woensdag op Bevrijdingsdag komt de organisatie met een uitgebreidere reactie, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Vandaag staat in het teken van Dodenherdenking."

Dit jaar gaat het Bevrijdingdefilé bij Hotel de Wereld net als vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet door. In het verleden nam prins Bernhard het defilé af. Na zijn dood in 2004 werd besloten het Veteranendefilé te wijzigen in het Bevrijdingsdefilé.