Bijna 24.000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en slachtoffers van ongeregeldheden in het voormalige Nederlands-Indië ontvingen vorig jaar een financiële tegemoetkoming.

In 2015 werd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in totaal 164,5 miljoen euro uitgekeerd, blijkt woensdag uit SVB-gegevens die LocalFocus kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De ontvangers zijn met name slachtoffers van vervolging, burgerslachtoffers en de naasten van deze twee groepen. Ook zeelieden en verzetsstrijders ontvangen zo'n uitkering.

Mensen die zijn getroffen door oorlogsgeweld krijgen financiële ondersteuning op basis van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardementen of beschietingen hebben meegemaakt. Ook personen die gedwongen in bewaakte kampen hebben gezeten, kunnen een uitkering krijgen.

Nederlands-Indië

De regeling biedt ook compensatie aan slachtoffers van ongeregeldheden tijdens de gewelddadige Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië. Het gaat om beschietingen, rellen, levensbedreigende evacuaties en gedwongen verblijf in kampen tussen 15 augustus 1945 tot 27 december 1949.

Niet alleen directe slachtoffers, maar ook weduwen, weduwnaars en minderjarige wezen van vervolgden kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen.

Amstelveen

In Amstelveen wonen relatief de meeste ontvangers van de financiële ondersteuning. In deze gemeente gaat het om 46 ontvangers per tienduizend inwoners. Volgens LocalFocus komt dit doordat de joodse gemeenschap in Amstelveen relatief het grootst is.

Schiermonnikoog, Rijswijk, Zandvoort en Diemen maken de top vijf compleet. In de eerste vier gemeenten gaat het om afgerond 32 ontvangers per tienduizend inwoners. In Diemen ligt het niveau op 29,3 van de tienduizend inwoners.

Van de vier grootste steden staat Amsterdam voorop (22). Den Haag (16,4), Rotterdam (9,4) en Utrecht (6,6) volgen.

Buitenland

Van de oorlogsslachtoffers die een uitkering ontvangen, woont bijna een vijfde in het buitenland. Het ging vorig jaar om ruim 4.200 mensen die in totaal 51,6 miljoen euro ontvingen.

De uitgekeerde bedragen kunnen oplopen tot rond de 40.000 euro op jaarbasis. Gemiddeld werd vorig jaar 6.895 euro per jaar uitgekeerd. De hoogte van het bedrag hangt af van wat iemand is overkomen.