Werkloze mag heft in eigen hand nemen

DEN HAAG - Werklozen en arbeidsgehandicapten mogen veel meer zelf gaan uitmaken hoe ze aan werk komen. Op dit moment schotelt uitkeringsinstituut UWV de werkzoekenden de mogelijkheden voor.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken om indviduele reïntegratie-overeenkomsten mogelijk te maken. Het UWV biedt nu keus uit reïntegratiebedrijven waarmee het contracten heeft afgesloten, maar soms voldoen die niet aan de wensen van de cliënt en ontbreekt het aan kennis.

Met ingang van 1 januari 2004 kunnen werklozen zelf een plan presenteren (bijvoorbeeld met stage en sollicitatietraining) en een reïntegratiebedrijf zoeken. Dat moet wel binnen de al geldende termijn gebeuren en het UWV moet het goedkeuren.

Het uitkeringsinstituut stelt een maximumduur voor de reïntegratie vast en bepaalt of die niet te veel geld kost. Doel is dat de werkloze een baan vindt voor ten minste zes maanden.

Tip de redactie