Bijna 280 miljoen euro aan uitkeringen naar buitenland

AMSTERDAM - Bijna 280 miljoen euro is vorig jaar aan uitkeringen verstrekt aan mensen in het buitenland voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dat betekent een stijging van 3 procent ten opzichte van 2001.

Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde rapportage Export uitkeringen 2002 van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Het instituut heeft vorig jaar in het kader van de Ziektewet, de WW, de WAO, de WAZ, de Wajong en de Toeslagenwet ruim 35.500 uitkeringen verstrekt aan mensen die in het buitenland wonen. Dat zijn er tweehonderd meer dan een jaar eerder.

Uitkeringen

Van het totale bedrag dat het in 2002 aan uitkeringen verstrekte, ging 1,8 procent naar het buitenland. Een jaar eerder was dat 1,9 procent.

Vooral WAO-uitkeringen exporteert het UWV naar het buitenland. In 2002 heeft het in totaal bijna 24.000 WAO-uitkeringen aan mensen in het buitenland verstrekt voor totaal ruim 250 miljoen euro. Daarmee is het uitgekeerde bedrag aan WAO bijna 4 procent gestegen in vergelijking met 2001.

Net als in 2001 gingen vorig jaar de meeste WAO-uitkeringen naar inwoners van België, Duitsland, Turkijë, Spanje en Marokko. Het aantal uitkeringen dat wordt geëxporteerd naar België en Duitsland groeide respectievelijk met 4 en 2 procent, terwijl er minder verstrekt werd aan inwoners van Turkijë (min 7 procent), Spanje (min 4 procent) en Marokko (min 8 procent).

Exporteren

Een zegsvrouw van het UWV zegt voor deze ontwikkelingen geen specifieke verklaring te hebben. "Behalve dan dat naar België en Duitsland altijd al de meeste uitkeringen werden geëxporteerd. Dat komt omdat het buurlanden zijn en er sprake is van grensarbeid."

Het aantal ziektewetuitkeringen aan mensen die buiten Nederland wonen is in 2002 met 23 procent gestegen naar ruim 5100. Daarbij gaat het volgens het UWV vooral om grensarbeiders; 4900 van deze uitkeringen kwamen ten goede aan mensen in Duitsland en België.

Tip de redactie