Vlissingen peilt mening inwoners en ondernemers

De gemeente Vlissingen wil graag weten wat er leeft onder haar inwoners en bedrijven. Daarom ontvangen 7.000 inwoners en 2.900 ondernemers donderdag (17 november) een uitnodiging per post om deel te nemen aan de digitale Burgerpeiling en Ondernemerspeiling.

Beide onderzoeken worden uitgevoerd door ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. In februari presenteert de gemeente de uitkomsten.

De Burgerpeiling levert volgens Vlissingen waardevolle informatie op over hoe inwoners de ondersteuning en dienstverlening van de gemeente ervaren en hoe ze denken over de buurt waarin zij wonen.

Hoe ervaren zij de leefomstandigheden, de betrokkenheid, aanwezige voorzieningen en welke wensen en behoeften leven er om de buurt (nog) aantrekkelijker te maken? Zijn zij bereid daaraan, samen met de gemeente, te werken?

Met de uitkomsten kan Vlissingen prioriteiten benoemen en met inwoners in gesprek gaan over verbeteracties en de samenwerking met buurtbewoners en organisaties daarin.

Succesvol

De Ondernemerspeiling moet belangrijke informatie opleveren over de beleving van de ondernemers van de bedrijfsomgeving, wat zij vinden van de contacten met de gemeente, de heffingen, regeldruk en het ondernemingsklimaat in Vlissingen.

‘De uitkomsten bieden inzicht in welke verbeteringen de gemeente kan doorvoeren in haar dienstverlening en beleid, zodat ondernemers op een prettige en succesvolle manier kunnen blijven ondernemen in Vlissingen’, schrijft de gemeente in een persbericht.

Voor de Burgerpeiling zijn willekeurig 7.000 adressen uit het gemeentelijke bevolkingsbestand geselecteerd door het onderzoeksbureau. Voor de Ondernemerspeiling worden alle ondernemers benaderd.

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op de website Waarstaatjegemeente.nl.

Mail de redactie

Mail de redactie
Heeft u tips of opmerkingen over het regionale nieuws op NU.nl? Mail dan de redactie op:
Tip de redactie