Natuurcompensatie Nolle-Westduin is klaar

De werkzaamheden aan de natuurcompensatie van Nolle-Westduin in Vlissingen zijn klaar. 

De officiële oplevering vindt woensdag 6 juli plaats.

In Nolle-Westduin ligt nu een bosgebied met wandelpaden, een natuurspeelplaats, een mountainbikeroute, een ruiterpad en er zijn meerdere zitbankjes.

De compensatie was noodzakelijk vanwege de kustversterkingswerkzaamheden in 2009 en 2010. De dijk is toen verhoogd en het duin tussen de veertig en tachtig meter breder gemaakt.

Gerooid

In het kader van de werkzaamheden werd de beplanting op het binnentalud van de oorspronkelijke dijk verwijderd en landinwaarts werd er nog eens zes hectare bos gerooid.

Waterschap Scheldestromen was verplicht dit verlies te compenseren met twaalf hectare nieuwe natuur. De aanleg van het nieuwe bosgebied begon in december vorig jaar.

Mail de redactie

Mail de redactie
Heeft u tips of opmerkingen over het regionale nieuws op NU.nl? Mail dan de redactie op:
Tip de redactie