Alle gemeenten

430 van 430 gemeenten geteld

Uitslag

100,0% Stemmen geteld
75,0% Landelijke opkomst