Noodopvang gezocht voor 200 tot 400 vluchtelingen

De gemeente Roosendaal bekijkt de mogelijkheden om noodopvang aan te wijzen voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft gevraagd of het mogelijk is om één tot twee locaties aan te wijzen waar twee- tot vierhonderd asielzoekers voor minimaal een jaar kunnen verblijven. H

Het gaat dan om mensen die nog in de asielprocedure zitten. Dat maakte burgemeester Jacques Nieder donderdagavond bekend aan de gemeenteraad.
Eerder maakte het COA twee keer gebruik van de crisisnoodopvang in Roosendaal. Sporthal Metsjpoint op recreatiepark De Stok werd twee keer gebruikt om vluchtelingen voor een periode van 72 uur op te vangen.

Daarna gingen ze naar een nieuwe crisislocatie. Het Rijk wil van deze vorm van opvang af, omdat het gesleep met mensen van sporthal naar sporthal als inhumaan wordt gezien.

Huiswerk

Burgemeester Niederer laat weten dat het COA de voorkeur heeft voor één tot twee locaties waar twee- tot vierhonderd vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Dat zou zijn voor een periode van minimaal één jaar.

Het verzoek van het COA komt voor de gemeente niet geheel onverwachts. “Het gemeentebestuur heeft eerder al huiswerk gedaan samen met wethouder Theunis vanuit de woonagenda”, geeft Niederer aan. Niederer benadrukt dat de uitkomsten daarvan nog alle kanten op kunnen: “Wij zijn niet van de afdeling nee. We gaan kijken of er mogelijkheden zijn, omdat we zien dat het probleem onverkort nijpend is.”

Het gemeentebestuur wil van het COA nog wel meer details. Zo wordt er meer informatie verwacht over de nationaliteiten en de gezinssamenstellingen van de vluchtelingen.

Sobere opvang

Panden die in aanmerking komen om te worden ingericht tot een tijdelijk AZC kunnen zowel eigendom zijn van de gemeente als van particulieren.

“Wel moeten zij sober en doelmatig geschikt zijn om in te richten als noodopvang”, merkt Niederer op. Hij sluit niet uit dat er uit de quick-scan komt dat er in Roosendaal geen mogelijkheden zijn voor een tijdelijke woonlocatie voor vluchtelingen.

Daarnaast bestaat er ook nog de optie dat het COA een aangeboden noodopvang afwijst, omdat zij die toch niet geschikt acht. Niederer belooft de gemeenteraad te informeren, zodra er meer details concreet te worden. De raad heeft uiteindelijk het laatste woord.

Lees meer over:
Tip de redactie