Gemeente wil eigen panden verduurzamen

De gemeenteraad van Halderberge gaat zich op 4 februari buigen over het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) dat om de vijf jaar geactualiseerd moet worden.  

In het plan wordt gekeken naar alle gemeentelijke gebouwen en de staat van onderhoud.

Met het Meerjarig Onderhoudsplan zorgt de gemeente ervoor dat gebouwen niet vervallen raken, maar met het nieuwe plan wil de gemeente ook inzetten op duurzaamheid.

Actualisatie

"Door het uitvoeren van planmatig onderhoud wordt achterstallig onderhoud aan gebouwen voorkomen." Volgens wethouder Peter Bons is het verplicht om zo’n plan op te zetten en bij te houden, zodat de gemeente niet inteert.

Met de actualisatie van de MOP 2010-2019 heeft het college gebouwen die inmiddels verkocht zijn en gebouwen die ze denken te verkopen uit het plan gehaald.

"Zaken waar we niet zeker van zijn hebben we uitgesteld", vertelt wethouder Bons. Omdat er een aantal van die zaken zijn, waarvan de gemeente nog niet weet wat er mee gaat gebeuren, wordt media 2016 een bredere actualisatie uitgevoerd.

Dat wordt althans gevraagd aan de gemeenteraad, zij moeten daar 4 februari eerst nog mee akkoord gaan.

Ontwikkeling

Het geplande groot onderhoud aan de Hummelhoeve en de bibliotheek in Hoeven wordt bijvoorbeeld nog even niet uitgevoerd, omdat nog onzeker is wat hier precies mee gaat gebeuren.

Ook bij het Zouavenmuseum, Fidei et Arti en woonhuis Bosschendijk 115 in Oudenbosch wordt het groot onderhoud niet uitgevoerd. Dit hangt allemaal samen met de ontwikkelingen die op dit moment nog gaande zijn.

De Hummelbosch in Bosschenhoofd en de Schakel in Oudenbosch zijn juist uit het plan gehaald, terwijl het gymnastieklokaal van het MFA in Bosschenhoofd is opgenomen in het Meerjarig Onderhoudsplan.

"Medio 2016 komen al deze zaken meer uit de verf. Er zal dan meer duidelijkheid ontstaan over afstoten of herontwikkeling van een aantal tijdelijke in bezit zijnde gebouwen."

Duurzaamheid

Voor de gebouwen die in het Meerjarig Onderhoudsplan zijn opgenomen wordt tevens onderzocht of onderhoud gecombineerd kan worden met duurzame investeringen.

"Met Energiek Halderberge gaan we kijken wat we qua duurzaamheid kunnen doen met de gemeentelijke gebouwen", vertelt Peter Bons.

Wethouder Frits Harteveld is daar blij mee. "In 2050 willen we een energieneutrale gemeente zijn, maar dan moeten we wel zelf het goede voorbeeld geven. Dit helpt mee aan het realiseren van die stip aan de horizon."

Er wordt dan onder andere gekeken naar de isolatie van de panden en of er bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden. "Zo dragen we zelf bij aan duurzaamheid, en het levert ook nog iets op."

Lees meer over:
Tip de redactie