Twee Roosendaalse kerken sluiten

De Goede Herderkerk en de Franciscuskapel in Roosendaal gaan dicht. De Sint Norbertusparochie maakte dinsdagavond bekend de twee kerkgebouwen nog voor de zomer van 2016 te willen sluiten. 

Daarna blijven nog drie kerken over en moet er een definitieve keuze worden gemaakt wel rooms-katholiek gebedshuis in gebruik blijft.

Door de terugloop van het aantal kerkbezoekers en de vermindering van de parochiebijdrage zou er geen andere optie zijn dan uiteindelijk één katholieke kerk aan te wijzen voor heel Roosendaal. 

"De terugloop van het kerkbezoek, het kleiner worden van het pastorale team, de vermindering van de parochiebijdrage en de financiële consequenties daardoor, zijn de belangrijkste oorzaken waarom wij als kerkbestuur het besluit hebben moeten nemen om kerken te sluiten", vatte Maarten Mallekoote, als vicevoorzitter van het kerkbestuur de oorzaak van de sluiting van de kerken samen.

Maria Hemelvaartkerk

"Daarbij hebben we vooralsnog de Maria Hemelvaartkerk in Nispen een speciale status gegeven. Mogelijk kan daar in de toekomst herinrichting plaatsvinden, zoals dat in Heerle is gebeurd", duidde hij de enige uitzondering in het plan.

Het voorgenomen besluit dat werd gepresenteerd, was inmiddels met de bisschop besproken. In het kort worden daarin de volgende stappen gezet: Sluiting van De Goede Herder en Franciscuskapel voor aanvang van de zomer van 2016, waardoor de definitieve keuze op één van de  drie andere kerken zal vallen.

Die definitieve keuze, of een alternatief daarvan, is voorzien in het voorjaar van 2019. De volgende informatiebijeenkomst staat gepland op 2 februari en op 16 februari valt het definitieve besluit.

Lees meer over:
Tip de redactie