'Nederland profiteert te weinig van Junckerfonds'

Nederland laat kansen liggen om te profiteren van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), oftewel het Junckerfonds. Dat zegt voorzitter Hans de Boer, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW dinsdag.

Van de 10,2 miljard euro die tot en met september door het fonds aan leningen in negentien EU-staten zijn toegekend, heeft Nederland volgens hem ''een magere" 161,5 miljoen euro benut. Daarmee staat Nederland van alle lidstaten bijna onderaan.

Het Junckerfonds van 315 miljard euro is ooit in het leven geroepen om investeringen in Europese projecten te stimuleren. Volgens De Boer biedt het fonds bedrijven en overheden kansen om te investeren in ''de grote opgaven waar we voor staan", zoals digitalisering, de overgang naar een meer duurzame energiehuishouding, nieuwe infrastructuur of meer hergebruik van grondstoffen.

De Boer noemt het zuur dat Nederland extra middelen dreigt mis te lopen, zeker omdat Brussel het fonds bijna wil verdubbelen tot 500 miljard euro.

Investeringsfonds

VNO-NCW pleit voor de oprichting van een publiek-privaat investeringsfonds dat helpt om dergelijke projecten van de grond te krijgen. De Boer noemt als voorbeeld de aanleg van een warmtenet. ,,Daarbij zijn zoveel partijen betrokken met bovendien vaak complexe regelgeving dat dit vaak lastig van de grond komt en maatschappelijke kansen onbenut blijven."

Ook MKB Nederland en LTO Nederland geven aan in Nederland een investeringsfonds- of bank te missen, zoals veel andere Europese landen wel kennen. Zo'n instelling vormt vaak een eerste aanspreekpunt voor de Europese investeringsbank EIB, die het Junckerfonds uitvoert.

Ondernemen in de zomer

Ondernemen in de zomer
Het weer is essentieel voor de bedrijfsvoering bij bootverhuurder Pieter Jongschaap in Kalenberg, vlak bij Giethoorn.

De werkdag van

De werkdag van
Emile Stuy van Anker Stuy wil een duidelijke agenda voor zijn buitenlandse reizen: 'Rondhangen stuit me tegen de borst.'

In de praktijk

In de praktijk
Volgens ondernemer Jan van Zon willen mensen steeds grotere en gekkere caravans en campers.
Tip de redactie