Bestuursrechter verlaagt boetes voor plantuienkartel

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verlaagt de boetes die telers en verwerkers van eerstejaars plantuien van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben gekregen.

Het CBb oordeelt dat ACM wel boetes mocht opleggen vanwege kartelafspraken, maar vindt de uitgedeelde geldstraffen te hoog.

Volgens het college heeft ACM kunnen bewijzen dat de ondernemingen een kartelafspraak hebben gemaakt, maar is de overtreding "minder ernstig" dan de toezichthouder aanvoert.

ACM had de vier bedrijven een boete gegeven omdat zij in 2009 een afspraak hadden gemaakt om het aanbod van eerstejaars plantuien te beperken en zo een hogere prijs te kunnen vragen.

Volgens het CBb is dit op zich "een zeer zware overtreding". "Uit het dossier blijkt echter dat de afspraak voor een groot deel is mislukt. De daadwerkelijke gevolgen bleven daardoor beperkt", schrijft het college. Daar zou de toezichthouder te weinig rekening mee hebben gehouden.

Twee van de vier beboete bedrijven krijgen nu een lagere boete. De andere boetes waren al beperkt door het wettelijke boetemaximum en worden daarom niet nog verder verlaagd.

De rechtbank Rotterdam liet de boetes in stand, maar de ondernemingen gingen tegen deze beslissing in hoger beroep bij het CBb.

Lees meer over:

Tips

Tips
Voorkom deze fouten bij het aanvragen van een octrooi.

De werkdag van

De werkdag van
Lodewijk Varossieau, oprichter en directeur van reclamebureau Superrebel: 'Maandag is mijn afspraakloze dag'

In de praktijk

In de praktijk
Brancheorganisatie schippers over gestremde stuw: 'Voor het beantwoorden van de schuldvraag is onafhankelijk onderzoek nodig.'
Tip de redactie