Ministeries onderzoeken omstreden turboliquidatie bedrijven

De ministeries van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken onderzoeken een opheffingsmethode voor bedrijven die erg fraudegevoelig zou zijn.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt een bericht van Het Financieele Dagblad (FD) over 'plof-bv’s', die door middel van 'turboliquidatie’ worden opgeheven.

Bij zo'n turboliquidatie besluiten de aandeelhouders tot opheffing, waarna bij de Kamer van Koophandel (KvK) wordt gemeld dat er geen baten zijn. Er komt geen curator aan te pas en het opheffen hoeft niet gemeld te worden aan schuldeisers. Schuldeisers en de Belastingdienst kunnen op deze manier fors worden benadeeld.

Turboliquidatie komt volgens het FD steeds vaker voor en er lopen al een paar zaken wegens verdenking van misbruik. Volgens de KvK wordt sinds 2013 zo'n 88 procent van alle ontbonden besloten vennootschappen via turboliquidatie opgeheven. Voor opgeheven stichtingen ligt het percentage zelfs op 95 procent.

Een door de krant geraadpleegde beleidsadviseur van de KvK noemt de toename "een zorgwekkende ontwikkeling", omdat de KvK niet kan nagaan of een bestuurder eerlijk is over het ontbreken van baten. 

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) onderzoekt een grote zaak waarbij sprake zou zijn van belastingfraude met pensioenvennootschappen. In een tweede grote zaak gaat het om een notaris en twee kandidaat-notarissen die vennootschappen naar een faillissement zouden hebben begeleid. Het gaat mogelijk om faillissementsfraude.

Lees meer over:

Tips

Tips
Voorkom deze fouten bij het aanvragen van een octrooi.

De werkdag van

De werkdag van
Lodewijk Varossieau, oprichter en directeur van reclamebureau Superrebel: 'Maandag is mijn afspraakloze dag'

In de praktijk

In de praktijk
Brancheorganisatie schippers over gestremde stuw: 'Voor het beantwoorden van de schuldvraag is onafhankelijk onderzoek nodig.'
Tip de redactie