Varkenssector vraagt staatssecretarissen om steun voor vergunningen

De varkenssector vreest dat ontwikkelingen in de sector worden vertraagd doordat gemeenten en provincies vergunningsaanvragen van varkensbedrijven zullen aanhouden.

In een open brief gericht aan staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sharon Dijksma (Milieu) vragen vakbond NVV en LTO Varkenshouderij dinsdag om steun voor het in behandeling blijven nemen van aanvragen.

Voor zover bekend heeft alleen Son en Breugel een nieuwe vergunningsaanvraag in de wacht gezet, omdat de gemeente eerst meer wil weten over de gezondheidsrisico's. NVV en LTO vrezen echter voor een sneeuwbaleffect.

Eind juli bleek uit onderzoek van het RIVM dat mensen die dicht in de buurt wonen van een intensieve veehouderij vaker last hebben van hoesten, piepende adem en andere luchtwegklachten dan personen die verder van die bedrijven wonen. Volgens de NVV is een duidelijk verband echter niet aangetoond.

Het recente onderzoek geeft volgens de organisaties geen aanknopingspunten om in algemene zin de ontwikkeling van varkensbedrijven tegen te houden. Daarbij is volgens de organisaties de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof uit de varkenshouderij de laatste jaren flink gedaald.

Een NVV-woordvoerder benadrukt desgevraagd dat ook de omgeving is gediend bij bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe stal, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technieken en duurzamere oplossingen.

Lees meer over:

Tips

Tips
Voorkom deze fouten bij het aanvragen van een octrooi.

De werkdag van

De werkdag van
Jip Samhoud, oprichter van &samhoud media: 'Er wordt nog heel veel slechte VR gemaakt.'

In de praktijk

In de praktijk
Brancheorganisatie schippers over gestremde stuw: 'Voor het beantwoorden van de schuldvraag is onafhankelijk onderzoek nodig.'
Tip de redactie