Nieuwe wisselingen in bestuur VDL Groep

De top van het Eindhovens familiebedrijf VDL Groep staat de komende periode de nodige wisselingen te wachten. 

Eerder was al bekend dat president-directeur Wim van der Leegte per 1 november zal worden opgevolgd door zoon Willem.

Financieel directeur Jan Karssen en adjunct-directeur Wim van Bakel bereiken de pensioengerechtigde leeftijd en stoppen.

Karssen, die ook directeur is van VDL Nederland, zal in de loop van 2017 terugtreden. Voor Van Bakel eindigt het werkzame leven 1 augustus. Beiden zullen als adviseur aan VDL verbonden blijven. Wim van der Leegte treedt toe tot de raad van commissarissen.

Daarnaast werd bekend dat adjunct-directeur Joost Govaarts, die tevens de leiding heeft over VDL Nedcar per 1 januari terugtreedt uit het directieteam. Paul van Vroonhoven wordt de nieuwe financieel eindverantwoordelijke. Hij was vele jaren de externe accountant van het bedrijf.

De toekomstige directie van VDL Groep bestaat uit zeven personen. Naast voorzitter Willem van der Leegte en Van Vroonhoven zijn dat Jennifer van der Leegte, Pieter van der Leegte, Wim Maathuis, Jan Mooren en Theo Toussaint.

Lees meer over:

Tips

Tips
Voorkom deze fouten bij het aanvragen van een octrooi.

De werkdag van

De werkdag van
Lodewijk Varossieau, oprichter en directeur van reclamebureau Superrebel: 'Maandag is mijn afspraakloze dag'

In de praktijk

In de praktijk
Brancheorganisatie schippers over gestremde stuw: 'Voor het beantwoorden van de schuldvraag is onafhankelijk onderzoek nodig.'
Tip de redactie