Europees initiatief tegen zwartwerk

De Europese Unie wil de strijd tegen zwartwerk opschroeven. Vrijdag werd een platform gelanceerd waarin inspectiediensten en sociale partners uit de EU-lidstaten problemen en maatregelen gaan bespreken.

Het platform is een initiatief van de Europese Commissie. ''Voor ons is het duidelijk: er is in de EU geen plaats voor oneerlijke werkomstandigheden en sociale dumping’’, aldus EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken).

''De economische en sociale kosten van 'freeriders' zijn erg hoog'', zei Thyssen, doelend op zowel de werkgever als de zwartwerkers. ''De financiële lasten komen terecht bij degenen die zich aan de regels houden. Dat is oneerlijk en onacceptabel. Door samen te werken kunnen we zwartwerk en belastingontwijking beter bestrijden.''

De lidstaten houden de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van werkgevers die geen sociale premies afdragen. Het is wel de bedoeling dat er gemeenschappelijke controles komen bij grensoverschrijdende arbeid.

Tips

Tips
Publicist Saskia Maarse: 'Nederlandse bedrijven kunnen wat leren van andere culturen.'

De werkdag van

De werkdag van
Leon Joanknecht van FilmFabriek: 'We zijn bezig de geschiedenis in beeld te brengen.'

In de praktijk

In de praktijk
Het Zeeuwse bedrijf Oceanwide Expeditions investeert 50 miljoen in een nieuw schip voor poolreizen.
Tip de redactie