Accountants moeten beroepseed afleggen

Accountants moeten voor mei volgend jaar een eed afleggen waarin ze beloven hun beroep naar eer en geweten uit te voeren. Een grote meerderheid van de leden van beroepsorganisatie NBA heeft met de invoering van de eed ingestemd.

Volgens de organisatie moet de eed bijdragen aan het "herstel van vertrouwen" in het beroep. In de eed staat onder meer dat de accountant moet handelen in het algemeen belang en zich moet houden aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Alle ingeschreven actieve accountants moeten de eed uiterlijk 1 mei 2017 afleggen. Dat is elf maanden nadat de verordeing in werking treedt. Nieuwe accountants doen dit bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na hun inschrijving in het register. De eed mag ook in het Engels of Fries worden uitgesproken.

De invoering van de beroepseed is een maatregel uit een verbeterplan dat in september 2014 is gepresenteerd. Dit moest een antwoord zijn op de kritiek op het functioneren van de beroepsgroep.

Lees meer over:

Tips

Tips
Een nieuwe scan moet voorkomen dat je als ondernemer op een kansloze plek terechtkomt.

De werkdag van

De werkdag van
Michiel Muller van Picnic over zijn werkdag: 'Van hard werken is nog nooit iemand ziek geworden'

In de praktijk

In de praktijk
Jeroen van Eeghen over de familiewaarden binnen zijn 355 jaar oude onderneming.
Tip de redactie