Overheids-cao's zorgen voor bovengemiddelde loonstijging

Cao's die in april zijn gesloten, voorzien in een gemiddelde loonstijging van 1,76 procent. Dat is hoger dan de loonafspraken (gemiddeld 1,5 procent) die eerder dit jaar zijn gemaakt.

De hogere loonafspraken zijn grotendeels toe te schrijven aan loonafspraken in twee overheids-cao's, meldt werkgeversvereniging AWVN dinsdag. 

In het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is afgesproken dat de lonen 2,5 procent of meer zullen stijgen.

Deze afspraken hangen samen met loonafspraken die het kabinet vorig jaar overeenkwam met het CNV, Ambtenarencentrum (AC) en CMHF.

Naast die bovengemiddelde loonstijging, zijn er weinig andere zaken in de overheids-cao's opgenomen. "Zo worden over de door zowel werkgevers als werknemers hoog geagendeerde duurzame inzetbaarheid nauwelijks afspraken gemaakt", aldus AWVN.

Gekeken naar alle sectoren is de trend in het cao-jaar vergelijkbaar met de afgelopen twee jaren en "opmerkelijk stabiel". In de marktsector stijgen de lonen vrijwel allemaal met 1 tot 2 procent.
 
In totaal zijn er in april zeventien nieuwe cao-akkoorden gesloten. Volgens de werkgeversvereniging verloopt het cao-seizoen tot nu toe "vloeiend".

Dit jaar lopen 418 cao's af, die voor zo'n twee miljoen werknemers gelden. Sinds afgelopen december is voor 1,4 miljoen werknemers een nieuwe cao afgesproken.

Lees meer over:

Tips

Tips
Voorkom deze fouten bij het aanvragen van een octrooi.

De werkdag van

De werkdag van
Lodewijk Varossieau, oprichter en directeur van reclamebureau Superrebel: 'Maandag is mijn afspraakloze dag'

In de praktijk

In de praktijk
Brancheorganisatie schippers over gestremde stuw: 'Voor het beantwoorden van de schuldvraag is onafhankelijk onderzoek nodig.'
Tip de redactie