Nederlandse veebedrijven gebruiken relatief veel leidingwater

Van alle bedrijven gebruiken de veehouderijen en fokkerijen het meeste Nederlandse leidingwater. Samen met de zuivelindustrie zijn deze bedrijven de grootste zakelijke gebruikers van leidingwater in Nederland.   

Het leidingwater wordt in de veesector voornamelijk gebruikt als drinkwater voor dieren, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De veeteelt en fokkerijen verbruikten in 2012 gezamenlijk zo'n 32 miljoen kubieke meter leidingwater. Bij de zuivelindustrie ligt dit verbruik op veertien miljoen kubieke meter. Driekwart van het leidingwatergebruik in Nederland kwam echter voor rekening van huishoudens.

Ook veel van het Nederlandse grondwater wordt door het bedrijfsleven gebruikt. Een groot deel van de miljard kubieke meter grondwater dient voor productieprocessen in de dranken- en zuivelindustrie. 

Bedrijfsmatig wordt er, met name door de elektriciteitssector, ook veel gebruikgemaakt van oppervlakte- en zeewater. Samen met de chemische sector wordt jaarlijks 12,6 miljard kubieke meter oppervlakte- en zeewater verbruikt. Het grootste gedeelte daarvan wordt tijdens de productie ingezet als koelwater.

Lees meer over:

Tips

Tips
Behoud met deze tips jouw vakmensen.

De werkdag van

De werkdag van
Michiel Muller van Picnic over zijn werkdag: 'Van hard werken is nog nooit iemand ziek geworden'

In de praktijk

In de praktijk
Jeroen van Eeghen over de familiewaarden binnen zijn 355 jaar oude onderneming.
Tip de redactie