Vergunningen kolencentrales Maasvlakte zijn in orde

De bezwaren van milieuorganisaties tegen de natuurvergunningen voor de kolencentrales van de energiebedrijven E.ON en GDF Suez op de Maasvlakte zijn ongegrond verklaard.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Met de uitspraak krijgen de elektriciteitscentrales definitief geldige natuurvergunningen.

Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace Nederland en Vereniging Verontruste Burgers van Voorne gingen tegen de vergunningen in beroep. Zij vinden een onderzoek naar de neerslag van schadelijke stoffen van de centrales op omliggende natuurgebieden onvoldoende.

Volgens de Raad van State worden er echter voldoende maatregelen genomen om de natuur te beschermen, zoals maaien, begrazen en verbeteren van waterhuishouding.

Een natuurvergunning is een extra vergunning om te waarborgen dat de kwaliteit van omliggende beschermde natuurgebieden niet verslechtert door bepaalde activiteiten.

Zeer verbaasd

De natuurorganisaties zeggen ''zeer verbaasd'' te zijn en spreken van een 'pyrrusoverwinning'. ''Als het kabinet zijn eigen doel van 25 procent minder CO2 in 2020 wil halen, moeten deze vervuilende kolencentrales alsnog dicht'', zegt Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu.

De organisaties roepen minister Henk Kamp op om voor de zomer met een plan te komen om uiterlijk in 2020 alle kolencentrales te sluiten.

Lees meer over:

Tips

Tips
Door robots in te zetten kunnen ondernemers een grotere markt aanboren.

De werkdag van

De werkdag van
Tony Tonnaer van Kings of Indigo: 'Goede koffie is essentieel.'  

In de praktijk

In de praktijk
De Keukenhof is elk jaar tien maanden dicht. NU.nl vroeg directeur Bart Siemerink hoe ze te werk gaan.
Tip de redactie