Vraag naar uitzendkrachten stijgt verder

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in de laatste weken van 2015 verder toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie ABU dindag bekendmaakte.

In periode 13 (week 49 - 53) steeg de uitzendomzet ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent en nam het aantal flexuren toe met 5 procent.

De periode telde vijf werkbare dagen meer dan dezelfde periode in 2014. De cijfers van ABU zijn hiervoor gecorrigeerd, waardoor het groeipercentage lager is uitgevallen.

De technische sector kende opnieuw de sterkste groei, met 12 procent meer uren en een omzetgroei van 10 procent. In de medische sector nam zowel het aantal uren als de omzet toe met 5 procent en bij industriële banen stegen de uren met 1 procent en de omzet met 2 procent.

Over heel 2015 nam het aantal uren gemiddeld met 10 procent toe ten opzichte van 2014, terwijl de omzet 11 procent hoger uitviel. Vorig jaar telde 3 werkbare dagen meer dan 2014. Ook hiervoor is gecorrigeerd.

Lees meer over:

Tips

Tips
Voorkom deze fouten bij het aanvragen van een octrooi.

De werkdag van

De werkdag van
Lodewijk Varossieau, oprichter en directeur van reclamebureau Superrebel: 'Maandag is mijn afspraakloze dag'

In de praktijk

In de praktijk
Brancheorganisatie schippers over gestremde stuw: 'Voor het beantwoorden van de schuldvraag is onafhankelijk onderzoek nodig.'
Tip de redactie