'Aantal fusies en overnames toegenomen in 2015'

Het aantal overnames en fusies dat bij de Sociaal-Economische Raad (SER) gemeld wordt is afgelopen jaar met 11 procent gestegen ten opzichte van 2014, dat blijkt uit cijfers van de raad.

Afgelopen jaar zijn er 429 fusies en overnames gemeld, in 2014 waren dat er nog 387. Het is het tweede opeenvolgende jaar sinds 2011 dat het aantal fusiemeldingen is gestegen.

Ondanks deze toename waren er voor 2009 meer meldingen. In de periode van 2001 tot en met 2008 werden er gemiddeld 600 meldingen per jaar gedaan.

Industrie

De sector industrie had het grootste aandeel met 32 procent van de meldingen, gevolgd door dienstverlening, 30 procent.

Sinds 1 oktober 2015 zijn de Fusiegedragsregels ook van toepassing op overheidsinstellingen, non-profitorganisaties en vrije beroepen. De Fusiegedragsregels beschermt de belangen van werknemers in een onderneming bij een voorgenomen fusie of overname.

In 2015 zijn er 43 meldingen gemaakt van fusies en overnames. Het gaat vooral om fusies en overnames tussen ziekenhuizen, thuis- en zorginstellingen, kinderopvangcentra, gezondheidsdiensten en woningcorporaties.

Tips

Tips
Drie tips om innovatie ook daadwerkelijk door te voeren.

De werkdag van

De werkdag van
Remco Wilcke van Vandebron: 'Een vaste routine heb ik niet echt.'

In de praktijk

In de praktijk
Het Zeeuwse bedrijf Oceanwide Expeditions investeert 50 miljoen in een nieuw schip voor poolreizen.
Tip de redactie