'Betrek werknemers meer bij faillissement onderneming'

Werknemers moeten meer betrokken worden bij het faillissement van hun werkgever. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raapersoneel er vaak ten onrechte van uitgaat dat medezeggenschapsregels niet geldend (SER) donderdag.

Uit onderzoek is gebleken dat personeel er vaak ten onrechte van uitgaat dat medezeggenschapsregels niet gelden in faillissementssituaties. De ondernemingsraad (or) wordt vaak niet geraadpleegd of geïnformeerd.

De SER komt met een aantal voorstellen om medezeggenschap van werknemers te stimuleren. Zo zou de bestuurder of ondernemer bij de aanvraag van het faillissement meteen een kopie aan de or moeten geven.

Ook moet het mogelijk zijn dat de or met een beroep op de Faillissementswet in het geweer komt tegen handelingen van de curator.

De SER wil verder bekijken hoe de termijnen na een faillietverklaring kunnen worden verkort, omdat een snelle afwikkeling meestal leidt tot betere uitkomsten voor de betrokkenen.

Lees meer over:

Tips

Tips
Waar je als ondernemer op moet letten als je met flexwerkers werkt.

De werkdag van

De werkdag van
Tony Tonnaer van Kings of Indigo: 'Goede koffie is essentieel.'  

In de praktijk

In de praktijk
Op 'de beste markt van Nederland' is goed contact met de gemeente van groot belang.
Tip de redactie