Ruim 300 miljoen euro lastenverlichting voor mkb

Kleine en middelgrote bedrijven kunnen rekenen op een geschatte jaarlijkse lastenverlichting van ruim 300 miljoen euro. Dit komt door veranderingen in het jaarrekeningenrecht die op 1 november 2015 ingaan.

Dat maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag bekend.

De lastenverlichting is onder meer te danken aan het verhogen van de grensbedragen waarmee bedrijven als klein of middelgroot worden aangemerkt. Hierdoor kunnen meer ondernemingen gebruikmaken van vrijstellingen.

Zo hoeven kleine bedrijven alleen een beperkte balans openbaar te maken en zijn ze vrijgesteld van accountantscontrole. Middelgrote ondernemingen kunnen volstaan met een beperkte balans en winst- en verliesrekening. Micro-ondernemingen, een nieuwe groep in het jaarrekeningenrecht, hoeven nog maar een heel beperkte jaarrekening op te stellen.

Een onderneming is volgens de nieuwe regels klein als er maximaal vijftig werknemers in dienst zijn en het balanstotaal niet boven de 6 miljoen euro uitkomt. De netto-omzet mag maximaal 12 miljoen euro bedragen.

Voor een middelgroot bedrijf liggen de grensbedragen op 20 miljoen euro voor de balans en 40 miljoen euro voor de netto-omzet. Het aantal medewerkers bedraagt daar maximaal 250.  Een micro-onderneming heeft ten hoogste tien werknemers, een balanstotaal van 350.000 euro en een netto-omzet van 700.000 euro.

Het nieuwe recht is gebaseerd op een Europese richtlijn, die is omgezet in Nederlands recht. Vanaf 1 januari 2016 moeten de nieuwe regels worden toegepast, maar het is toegestaan om het eerder te doen. 

Lees meer over:
Tip de redactie