'Nauwelijks milieuwinst door kolendeal kabinet'

De kolendeal die het kabinet met de energiebedrijven heeft gesloten, leidt nauwelijks tot winst voor het milieu. Bovendien zouden deze kolencentrales om bedrijfseconomische redenen toch al moeten sluiten.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van energiebedrijf Delta.

In het energieakkoord is afgesproken dat de kolenbelasting voor exploitanten van kolencentrales wordt teruggedraaid. In ruil daarvoor zouden vijf oude kolencentrales versneld worden gesloten. Energiebedrijven gingen daarmee akkoord, omdat volgens afspraak de kolenbelasting van bijna 200 miljoen euro per jaar werd afgeschaft.

Het onderzoek van DELTA wijst uit dat deze kolendeal de exploitanten van kolencentrales in totaal een belastingvoordeel van 4 miljard euro oplevert. Maar deze ouderwetse kolencentrales uit de jaren tachtig zouden toch al dicht gaan om bedrijfseconomische redenen.

''Hooguit wordt de sluiting van deze centrales door het besluit iets naar voren gehaald.'' Het voordeel van de vroegtijdige sluiting van de kolencentrales is beperkt, concludeert het rapport.

Energiebelasting

De overheid compenseert de gemiste kolenbelasting door een verhoging van de energiebelasting. Die belasting wordt volledig afgewenteld op de eindverbruikers. Dat betekent in feite een lastenverschuiving van de kolenproducenten naar de consument, zegt het rapport.

De kolendeal van het kabinet is in feite 'mislukt', concludeert D66. ''Uit onderzoek bleek al dat PvdA en VVD de doelen van het energieakkoord niet halen. De afspraken die wel worden nagekomen, blijken vervolgens veel geld te kosten en nauwelijks winst voor het milieu op te leveren'', zegt D66-leider Alexander Pechtold.

Pechtold pleit ervoor dat de kolenbelasting alleen verminderd wordt met de extra kosten die energiebedrijven hebben door het vervroegd sluiten van oude kolencentrales. ''Het geld dat overblijft, moet worden gebruikt om de belastingen op arbeid te verlagen. Daardoor kunnen bedrijven makkelijker medewerkers aannemen.''

Lees meer over:
Tip de redactie