'Ondernemer werkt minder uren'

Ondernemers zijn gemiddeld 7 uur per week minder tijd kwijt aan hun bedrijf dan vijf jaar geleden.

De werktijd ging van 52 uur naar 45 uur, blijkt uit een enquête van ING onder 650 ondernemers. 

ING schrijft de teruggang op het conto van de recessie en "verregaande ontwikkelingen op ICT-gebied", zoals makkelijker thuis inloggen op netwerken, videovergaderen, waardoor werktijd efficiënter kan worden ingedeeld. 

Bij zzp’ers ligt de tijdsbesteding op 41 uur, bij ondernemers met personeel 53 uur. Er zijn daarbij veel parttime zzp’ers: ongeveer 30 procent van de respondenten werkt minder dan 32 uur per week. 10 procent werkt zelfs minder dan 16 uur per week. 

Bij ondernemers met personeel werkt 4 procent korter dan 32 uur per week.

ING wijst ook op regionale verschillen: in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) duurt de werkweek twee uur langer dan gemiddeld en in de noordelijke provincies een uur. In de Randstad wordt juist een uurtje korter gewerkt.

Balans

De helft van de geënquêteerde ondernemers vindt dat er nu meer balans is tussen werk en privé dan vijf jaar geleden. Vier op de tien ondernemers vinden juist dat er minder evenwicht is; zij wijten dit aan de recessie. 

Een zelfde percentage (40 procent) zegt dat 'het nieuwe werken' een positieve invloed heeft op de balans tussen werk en privé. Ondernemers beoordelen hun werk-privé-balans met het rapportcijfer 6,9. Zij denken dat hun partner een lager cijfer geeft: gemiddeld een 6,2. 

Slechts een op de vijf ondernemers zou een gebrek aan tijd een probleem vinden. In 2009 lag dat aandeel nog op een kwart. 

Partner

Tijd voor partner en gezin schieten er het meest bij in (35 procent). In vergelijking met 2009 is er minder aandacht voor het huishouden en iets meer voor sporten.

Ondernemers die de balans willen herstellen noemen vier belangrijkste oplossingen. Het vaakst wordt ‘verlichting van de werklast’ genoemd, gevolgd door ‘efficiënter en slimmer werken’.

Er is ook een groep die er juist voor kiest om juist (tijdelijk) harder te werken, om zo meer tijd vrij te maken voor privézaken. De laatste categorie bestaat uit ondernemers die niets willen of kunnen doen. "Zij wachten op betere tijden", aldus ING.

Tip de redactie