Provincie verwerpt gaswinningsplan NAM

De provincie gaat niet akkoord met het gaswinningsplan van de NAM, dat op 1 april werd gepresenteerd. Als het aan de provincie ligt stemt de minister dan ook niet in met het plan van de NAM.

In het plan is nauwelijks aandacht voor de veiligheid, schadebeperking en het welzijn van de Groningers, zo schrijft de provincie in een advies aan minister Kamp van Economische zaken.. In het advies wordt ook gewezen op psychosociale schade bij inwoners, economische schade van de regio en reputatieschade.

Wie de veiligheid écht vooropstelt, streeft naar een vermindering van de gasproductie, is in het advies te lezen. De provincie vindt dat in het plan van de NAM de mogelijkheden voor minder gaswinning onvoldoende zijn onderzocht. 

De provincie is een van de betrokken partijen waaraan minister Kamp het winningsplan heeft voorgelegd. Het is de bedoeling dat het kabinet vóór 1 oktober een definitief besluit neemt over de gaswinning.

In samenwerking met GIC

In samenwerking met GIC
 NUgroningen wordt gemaakt in samenwerking met de Groninger Internet Courant.

Mail de redactie

Mail de redactie
Heeft u tips of opmerkingen over het regionale nieuws op NU.nl? Mail dan de redactie op:
Tip de redactie