Europa zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Griekenland op termijn weer op eigen benen kan staan.