FNV pleit voor eenmalige extra verhoging wettelijk minimumloon

FNV pleit voor een eenmalige extra verhoging van het wettelijk minimumloon, om werkende armen een inkomensverbetering te bezorgen.

De vakbond wil dat het kabinet snel maatregelen neemt om de ongelijkheid tussen mensen met de laagste inkomens en beter betaalden aan te pakken.

Een ander mogelijk voorstel van de FNV is om eerdere belastingverzwaringen voor senioren en uitkeringsgerechtigden terug te draaien. Ook wil de bond dat er meer wordt gedaan om de werkloosheid terug te dringen.

Uit de economische ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag naar buiten bracht, blijkt dat gepensioneerden en mensen met een uitkering er volgend jaar op achteruitgaan in hun koopkracht.

Andere groepen gaan er dan nog wel op vooruit. ''De ongelijkheid wordt hierdoor alleen maar groter'', aldus FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.

Het geld voor de voorgestelde maatregelen is er, benadrukt de bond verder. FNV stelt dat financiering onder meer kan worden gevonden in de te verwachte financiële meevallers in de Rijksbegroting van 2017.

Ook zou er volgens FNV best nog meer geld weggehaald kunnen worden bij de hogere inkomensgroepen en bij grote multinationals. FNV is al langer voorstander van de invoering van een zogenoemde dagobertducktaks voor de hoge inkomens en een hogere winstbelasting in het bedrijfsleven.

Makelaars

Makelaars
Achtergrond: De macht van de makelaar op een oververhitte woningmarkt.

Portemonnee

Portemonnee
Wat verandert er in 2017 voor je persoonlijke financiën?

Loonstrook

Loonstrook
Dit moet je weten over je loonstrook in 2017.
Tip de redactie