Bijna elfduizend bijstandsontvangers erbij in eerste kwartaal

Het aantal bijstandsontvangers is in het eerste kwartaal gegroeid. Er kwamen bijna elfduizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd bij.

In de eerste drie maanden van dit jaar ontvingen zo'n 459.000 mensen een bijstandsuitkering, blijkt dinsdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het zijn er achttienduizend meer dan een jaar eerder.

De toename van het aantal ontvangers hangt samen met de gegroeide instroom van vluchtelingen. Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, mag hij of zij een beroep doen op de bijstand.

Volgens het CBS is de komst van asielzoekers naar Nederland nu ook zichtbaar in de bijstandscijfers. Maar het gaat nog altijd om een kleine minderheid van het totaal aantal bijstandsontvangers, benadrukt het statistiekbureau.

Syriërs

Vorig jaar groeide de groep vluchtelingen met een bijstandsuitkering per saldo met ruim vijftienduizend personen. Dit is het verschil tussen de instromers en uitstromers. Van deze groep zijn er tienduizend in Syrië geboren.

In 2014 nam het aantal Syriërs in de bijstand per saldo met bijna vierduizend personen toe. Een jaar eerder ging het om iets meer dan duizend. Van de Syriërs die in de periode van 2013 tot en met 2015 een verblijfsvergunning hebben gekregen, ontvangt ongeveer drie kwart bijstand.

Jongeren

Verder is het aantal jongeren tot 27 jaar in de bijstand toegenomen. In maart waren er vierduizend meer dan een jaar eerder. Veranderde wetgeving en de instroom van jonge Syrische asielzoekers zijn volgens het CBS twee belangrijke oorzaken voor deze stijging.

Sinds de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten komen alleen nog mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn in aanmerking voor een Wajong-uitkering. De groep die deels arbeidsongeschikt is, kan bijstand aanvragen.

AOW-leeftijd

De verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft ook invloed op bijstandscijfers. Begin 2016 is de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd naar 65 jaar en zes maanden. 

Daardoor stapt een aantal bijstandsontvangers later van een bijstandsuitkering over naar een AOW-uitkering. Het gaat om ongeveer tweeduizend personen.

Lees meer over:

Belastingaangifte

Belastingaangifte
Het is tijd voor de belastingaangifte over 2016. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Makelaars

Makelaars
Achtergrond: De macht van de makelaar op een oververhitte woningmarkt.

Klantgegevens

Klantgegevens
Wat je moet weten over het delen van klantgegevens door banken.
Tip de redactie