Nederlander jaarlijks 5.300 euro kwijt aan zorg

Nederlanders waren in 2014 gemiddeld 5.300 euro kwijt aan zorglasten. In 2006, het jaar waarin de verplichte basisverzekering werd ingevoerd, was dit nog bijna 4.000 euro.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Onder zorglasten vallen onder meer de zorgpremie, rechtstreekse betalingen voor zorg, sociale premies en afdrachten via de belasting.

Het grootste deel van het bedrag betalen Nederlanders via belastingafdrachten en sociale premies. Daar wordt jaarlijks zo'n 3.680 euro voor neergeteld. 

Verder wordt per inwoner gemiddeld ruim 850 euro aan de verplichte zorgverzekering betaald. Daarnaast geven Nederlanders gemiddeld 250 euro uit aan aanvullende verzekeringen voor bijvoorbeeld tandartszorg en fysiotherapie.

Eigen betalingen

Ook wordt ongeveer 560 euro per jaar rechtstreeks voor zorg betaald. Dan gaat het bijvoorbeeld om zorg die onder het eigen risico valt of inkomensafhankelijke eigen bijdrages voor langdurige zorg. Een deel van dit bedrag gaat naar zelfzorggeneesmiddelen en hulpmiddelen.

Volgens het CBS is het bedrag van de eigen betalingen in de afgelopen jaren gestegen. Dat komt vooral door de verhoging van het verplichte eigen risico.

In 2008 betaalden Nederlanders gemiddeld 85 euro aan zorg die onder het eigen risico viel. In 2014 is dit bedrag gestegen naar 180 euro. De eigen bijdragen voor de AWBZ en de overige eigen betalingen zijn minder hard gestegen.

Algemene middelen

De sociale premie voor de verzekerde langdurige zorg (AWBZ) is 1.120 euro per inwoner. Via algemene middelen die vanuit de belastingen worden gevuld, betaalt de Nederlander voor gemiddeld 1.200 euro per jaar mee aan zorg. Het gaat onder meer om de overheidsbijdragen aan de Zvw, de financiering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en verslavingszorg.

Werkgevers betalen namens werknemers mee aan de verzekerde basiszorg. Per inwoner betalen werkgevers gemiddeld ruim 1.300 euro per inwoner.

Zorgtoeslag

Het bedrag aan zorgtoeslag dat verzekerden ontvangen, is in eerdere jaren fors gestegen. Vorig jaar is er ruim 60 procent meer aan zorgtoeslag uitgekeerd dan in 2006. Het gemiddelde bedrag per persoon steeg in die periode van 150 euro naar 240 euro.

Er is vorig jaar wel minder zorgtoeslag uitgekeerd dan in 2013. Dat komt deels door een daling van de nominale premie. Daardoor hadden minder mensen recht op compensatie. Vorig jaar ontvingen ruim vijf miljoen mensen zorgtoeslag. In 2013 ging het nog om bijna 5,4 miljoen mensen.

Ook de inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd. Het bedrag dat alleenstaanden maximaal mogen verdienen om nog in aanmerking te komen voor zorgtoeslag was 35.059 euro in 2002. Vorig jaar ging het om een inkomen van maximaal 28.482 euro. Dit jaar is het maximum verder verlaagd naar 26 316 euro.

Lees meer over:
Tip de redactie