Opbrengst gemeentelijke heffingen groeit met 2,3 procent

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit in 2016 naar verwachting met 2,3 procent en komt dan uit boven de 9 miljard euro. Dat is 1 miljard euro meer dan vijf jaar geleden.

Dat blijkt donderdag uit een inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de onroerendezaakbelasting (ozb) levert meer op. De gemeenten verwachten volgend jaar bijna 3,8 miljard euro aan ozb te innen, 2,9 procent meer dan dit jaar.

Drie kwart van het bedrag dat de gemeenten heffen, komt voor rekening van drie belastingen: ozb, rioolheffing en reinigingsheffing. Rioolheffingen moeten volgend jaar 2 procent meer opbrengen dan dit jaar.

De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht. Er is al enkele jaren sprake van een dalende trend. Dat komt doordat gemeenten het afval efficiënter inzamelen en verwerken.

Precariobelasting

Van de kleinere gemeentelijke heffingen stijgt de precariobelasting het meest. Het gaat om een stijging van bijna 27 procent.

In vijf jaar is de begrote opbrengst aan precariobelasting verdubbeld. De groei hangt samen met het toegenomen aantal gemeenten dat precariobelasting heft op ondergrondse kabels en leidingen.

Bedrijven betalen precariobelasting voor het gebruik van gemeenschappelijke grond of water. Zo betalen ze de heffing bijvoorbeeld voor uithangborden en terrassen.

De uitkomsten uit toeristenbelasting stijgen naar verwachting met 8,5 procent. Met het aantrekken van de economie groeit ook het toerisme weer sterker, aldus het CBS.

Lees meer over:
Tip de redactie