Nieuw onderzoek naar transparantie verzekeraars

Er komt dit jaar een onderzoek naar de transparantie en de kosten bij Nederlandse levensverzekeraars, die zou bij veel instellingen onvoldoende zijn.

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Het verdienmodel en de omzet van Nederlandse verzekeraars en levensverzekeraars staat de komende jaren onder druk. 

Door dit niet al te rooskleurig toekomstbeeld, moeten verzekeraars in het algemeen en levensverzekeraars in het bijzonder voldoende kostenbesparingen doorvoeren.

De bedrijven moeten hierover transparant zijn, vindt de toezichthouder. "Bij vrijwel alle verzekeraars die deelnamen aan het themaonderzoek is inzicht in de kosten en de transparantie hierover nog onvoldoende", concludeert DNB.

De toezichthouder concludeerde eerder dat de opbrengst uit verzekeringspremies van de totale Nederlandse verzekeringsmarkt al jaren ongeveer hetzelfde is, maar dat de markt voor levensverzekeringen krimpt. Ook de komende jaren zet die krimp door.

In andere markten waar DNB geen krimp verwacht, komt het verdienmodel toch onder druk te staan. "De schademarkt is competitief en de huidige trends duiden erop dat de concurrentie- en prijsdruk verder toenemen", aldus DNB.

Tip de redactie