Niet alle woningcorporaties leven regels goed na

DEN HAAG - Negen procent van de woningcorporaties leeft de regels voor corporaties nog altijd niet goed na. Dat is een stijging ten opzichte van twee jaar geleden, toen 6 procent van de corporaties nog wel eens in de fout ging. Dat blijkt uit brieven die minister Dekker (VROM) aan alle 564 afzonderlijke woningcorporaties heeft gestuurd. Ruim 90 procent van de organisaties houdt zich dus wel aan de regels.

De onregelmatigheden die zijn aangetroffen, gaan over het verstrekken van geldleningen, het aanbieden van verzekeringen die geen relatie hebben met het wonen en andere activiteiten die niet passen binnen het kader van de volkshuisvesting. Soms komt het voor dat corporaties onvoldoende overleg voeren met hun huurders, dat er geen klachtencommissie is of dat de samenstelling van hun bestuursorganen niet in overeenstemming is met de regels.

In financieel opzicht is er weinig veranderd in vergelijking met . Iets meer dan 4 procent van de corporaties beschikt over een vermogen dat de komende jaren lager is dan het zogenoemde minimaal gewenst weerstandsvermogen (3,9 procent in 2001). Met de meeste van deze corporaties zijn afspraken gemaakt om dit te verbeteren.

De minister van VROM oordeelt jaarlijks over het presteren van de woningcorporaties. Het oordeel gaat over de naleving van de regels en het gevoerde financiële beleid en beheer.

Tip de redactie