Een Rotterdamse wiskundedocente wil de Tweede Kamer op de hoogte stellen van fouten in rekentoetsen van het Cito, maar mag dat niet van het Cito.