Opnieuw minder jongeren krijgen WW-uitkering

Het aantal lopende WW-uitkeringen onder jongeren is opnieuw gedaald. 

Tussen mei en augustus daalde het aantal uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar met ruim vierduizend tot 27.000. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. In vrijwel heel Nederland daalde het aantal verstrekte uitkeringen.

In de eerste vier maanden van dit jaar nam het aantal uitkeringen ook al af. Toen daalde het aantal uitkeringen met zevenduizend tot 31.000. In vergelijking met vorig jaar augustus ligt het aantal 10 procent lager.

Ook het aantal nieuw verstrekte uitkeringen onder jongeren daalde tussen mei en augustus. Het aantal nieuwe uitkeringen dat werd verstrekt bedroeg 33.000. Dat zijn bijna 2.500 uitkeringen minder. In een aantal sectoren nam het aantal juist toe, met name in de horeca en de sector vervoer en opslag.

Mbo

Verder blijkt dat het aantal vacatures op mbo-niveau is gestegen met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De regio's Friesland, Groot-Amsterdam, Midden-Brabant, Noord-Holland-Noord en Zuid-Limburg kenden de grootste toename van het aantal voor mbo'ers geschikte vacatures.

De cijfers stemmen minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) tevreden. De bewindsvrouw noemt het positief dat meer jongeren studeren of werken en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.

Bussemaker benadrukt dat jongeren die nog gaan studeren ook rekening moeten houden met de kansen op werk in dat vakgebied. "Niets is zo frustrerend als geen baan kunnen vinden met een diploma waar je hard voor hebt gewerkt."

Positief

Volgens Frank Bartelds van het UWV is de daling positief te noemen. "Jongeren profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt. Tijdelijke contracten worden sneller verlengd en werkgevers huren uitzendkrachten in."

Een gedeelte van de uitkeringen is verlopen, maar een ander gedeelte van de jongeren heeft een baan gevonden. Het aantal dat beëindigd is vanwege werkhervatting is gestegen met 7 procent. Die groep is harder gestegen dan het totaal aantal jongeren dat uit de WW is gestroomd.

Dat betekent dat er relatief meer jongeren de WW verlaten omdat ze werk hebben gevonden, dan dat er jongeren zijn van wie de WW-rechten zijn verlopen. 

Toch moeten volgens hem de cijfers genuanceerd worden. "In 2009 waren er nog elfduizend jongeren met een WW-uitkering, inmiddels 27.000. We zijn nog lang niet op het niveau van vijf jaar geleden."

Lees meer over:
WW
Tip de redactie