Dit moet je weten over pensioenfondsen

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen daalt steeds verder.

De grote pensioenfondsen waarschuwen dat er in 2017 mogelijk kortingen van de pensioenen op komst zijn en dat indexeren er niet in zit.

De fondsen hebben last van de lage rekenrente die ze moeten gebruiken bij het berekenen van hun verplichtingen. Wat betekent dit en hoe zit het precies met de dekkingsgraad en indexeren?

De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 104,2 procent bedragen

De meeste pensioenfondsen moeten een beleidsdekkingsgraad van minimaal 104,2 procent of iets hoger hebben. Daaronder is er sprake van een dekkingstekort.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden en deze bepaalt of pensioenfondsen de pensioenen mogen verhogen of dat ze moeten korten.

De dekkingsgraad zegt iets over de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage geeft aan in hoeverre een fonds kan voldoen aan zijn verplichtingen, oftewel of het fonds in staat is de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen.

Bij een dekkingsgraad van 100 procent zou een pensioenfonds aan de verplichtingen kunnen voldoen. Ze moeten echter wat extra in kas hebben, zodat ze ook voorbereid zijn op onverwachte tegenvallers. Voor elke 100 euro aan verplichtingen, moet een fonds daarom ruim 104 euro in kas hebben.

Pensioenfondsen moeten sinds 2015 gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad

Sinds 2015 maken alle pensioenfondsen gebruik van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Voor die tijd werd de 'gewone' dekkingsgraad gebruikt, die de financiële situatie aan het einde van de maand weergeeft. Hierdoor was dit meer een momentopname. Nu zijn de schommelingen beperkt.

Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad moeten soms korten

Als pensioenfondsen een te lage dekkingsgraad hebben en andere maatregelen niet of niet voldoende helpen, zijn ze soms genoodzaakt de pensioenen te verlagen. Deelnemers worden hier vooraf over geïnformeerd. Als dit gebeurt, geldt het meestal niet alleen voor de gepensioneerden, maar ook voor de actieve deelnemers, die nog bezig zijn hun pensioen op te bouwen.

Voor naar deze maatregel gegrepen wordt, zullen pensioenfondsen eerst besluiten om de pensioenen niet te indexeren, oftewel niet meer te verhogen. Indexatie houdt in dat de pensioenen mee stijgen met de ontwikkeling van de lonen of de inflatie.

Ook kunnen zij ervoor kiezen de pensioenpremie op te schroeven.

Pensioenfondsen hebben last van de lage rente

De rente staat momenteel onder druk. Pensioenfondsen moeten de pensioenen die ze nu en in de toekomst uitkeren, waarderen tegen de actuele rente. Dat betekent dat fondsen bij een lage rente meer opzij moeten zetten om later hetzelfde bedrag uit te kunnen keren. 

Toezichthouder DNB stelt de rente vast waarmee pensioenfondsen hun financiële positie kunnen berekenen, de zogenoemde rekenrente. Daarbij zijn het verwachte rendement op beleggingen van pensioenfondsen van belang en de verwachte stand van de marktrente.

Lees meer over:
Tip de redactie