Dit is waarom basisschoolleraren staken

Docenten in het basisonderwijs leggen dinsdag een uur lang het werk neer. Het eerste uur van de schooldag wordt er gestaakt en geen les gegeven. Wat zijn de voornaamste redenen dat de leraren tot staking overgaan? 

Stakingen in het onderwijs zijn schaars. Het veelgehoorde credo is dat leraren niet graag staken omdat ze willen voorkomen dat hun leerlingen lestijd mislopen. Toch is het deze keer anders.

Bijna alle basisscholen doen mee aan de prikactie. Een prikactie is een kortdurende staking die voor even hinder veroorzaakt. De hinder die de onderwijzers ondervinden heeft hen genoodzaakt tot deze korte staking.

De belangrijkste redenen: hoge werkdruk en lage salarissen. De verwachting van onderwijsvakbond AOB en de organisator van de staking Primair Onderwijs in Actie, is dat ongeveer 90 procent van de 6.500 basisscholen de deuren het eerste uur gesloten houdt.  

Salarisverschil 

Meer geld is wel de voornaamste eis van de stakende basisschoolleraren. Ze zijn vooral niet te spreken over het grote verschil in salaris vergeleken met onderwijzers uit het voortgezet onderwijs.

Het startsalaris ligt daar 7 procent hoger dan de 2.436 euro bruto die de docenten in het primaire onderwijs ontvangen. Volgens het AOB en de werkgeversorganisatie PO-raad kan dit oplopen tot 21 procent. Waar het salaris van middelbare school-docenten kan groeien tot 4.639 euro bruto is het maximale salaris van basisschoolonderwijzers 3.826 euro bruto.

Vanwege dit grote verschil roept PO in Actie dat de leraren ook minder lestijd moeten krijgen. "Twintig procent minder lestijd omdat leerkrachten op basisscholen twintig procent minder salaris krijgen", aldus de actiegroep.

De onderwijsvakbond en PO in Actie willen dat bassischoolleraren net zoveel verdienen als docenten in het voortgezet onderwijs.

Werkdruk 

"Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk", stelt PO in Actie die vindt dat het beroep van leraar onaantrekkelijker is geworden. En dat komt volgens de actiegroep vooral door de hoge werkdruk waarmee onderwijzers te maken krijgen.

Leraren hebben te weinig tijd om lessen voor te bereiden, moeten veel administratie doen en staan voor te grote klassen. De arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs zijn ook niet goed. Uit onderzoek van TNO blijkt dat met 20,2 procent van de werknemers die aangeeft last te hebben van een burn-out, het onderwijs veruit bovenaan staat. De sector industrie is met 15,7 procent tweede in dat lijstje van TNO.

Lerarentekort 

Dit samen zijn volgens de actievoerders de redenen voor een groot lerarentekort in het basisonderwijs, dat de komende jaren nog verder dreigt op te lopen. Op dit moment is het tekort ongeveer negenhonderd onderwijzers. In het ergste geval zal dit oplopen tot een tekort van bijna vijfduizend docenten in 2021, volgens het onderzoeksinstituut Centerdata.

Op de onderwijsopleiding Pabo zitten steeds minder studenten, daarnaast daalt het percentage van afgestudeerden die in het onderwijs terechtkomen ook zienderogen.

Prikactie

En daarom moet het anders volgens AOB en PO in Actie. Daarom kiezen ze ook bewust voor een prikactie. De organisaties willen eerst draagvlak creëren en niet direct het hele land platleggen. En zo vlak voor een kabinetsformatie is hét moment om een signaal af te geven.

Toch kan een uurtje al heel wat schelen, denken de actievoerders. Alle deelnemende basisscholen sturen daarnaast een docent en een ouder naar het Malieveld in Den Haag.

Hoeveel demonstranten dinsdag op het Malieveld aanwezig zullen zijn blijft afwachten. Bij de laatste grote onderwijsstaking, in 2012, kwamen 50.000 docenten samen in de Johan Cruijff Arena, uit protest tegen een bezuinigingsplan van 300 miljoen bij de invoering van het passend onderwijs.

Meer stakingen 

Als de staking en demonstratie niets uithaalt zal er na de zomervakantie meer volgen. PO in actie kondigt bij een onbevredigend regeerakkoord bovendien alvast een volgende staking aan. Eerst een paar dagen en vervolgens een week.

Over een draagvlak lijken de actiegroepen zich vooralsnog geen zorgen te maken. De petitie die dinsdag wordt aangeboden aan de regering en oproept het salaris gelijk te trekken aan onderwijzers in het voortgezet onderwijs, is al meer dan 280.000 keer ondertekend.

Alle acties zijn mogelijk vergeefs. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker, beiden verantwoordelijk voor onderwijs, hebben namelijk al laten weten dat er op het moment geen financiële ruimte is om leraren in het basisonderwijs meer te gaan betalen. 

Lees meer over:
Tip de redactie