Jacht op smienten in Zuid-Holland voorlopig verboden

In Zuid-Holland mag de smient, een beschermde eendensoort, niet worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. 

De provincie beschikte over een ontheffing om de vogels te verjagen of af te schieten maar Vogelbescherming

Nederland heeft de rechter met succes gevraagd om de ontheffing te schorsen. Eerder werd Noord-Holland al door de rechter teruggefloten.

De afgelopen dertien jaar is de eendensoort door de klimaatverandering op andere plaatsen gaan overwinteren. Het aantal smienten in Nederland neemt dan ook langzaam maar zeker af. De vogels grazen 's winters gras dat voor koeien is bestemd. Boeren kunnen daardoor schade ondervinden.

Vogelbescherming

''De smienten zijn voorlopig veilig in Zuid-Holland'', meldt Vogelbescherming Nederland in reactie op het besluit dat het afschieten met onmiddellijke ingang moet stoppen.

''De rechter vindt dat de provincie Zuid-Holland een veel te rooskleurig beeld geeft van de populatie, terwijl uit gegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland duidelijk blijkt dat sprake is van een afname van smienten.''

Lees meer over:
Tip de redactie