EU-president Donald Tusk noemt gesprekken over Brexit 'constructief'

De gesprekken over de positie van Groot-Brittannië in de Europese Unie gaan door. Om een vertrek uit de unie (Brexit) te vermijden besprak de Britse premier David Cameron tijdens een top in Brussel met alle regeringsleiders en staatshoofden van EU het eisenpakket dat hij eerder indiende.

EU-president Donald Tusk noemde de gesprekken "constructief". Volgens hem hadden ze ook op een mislukking kunnen uitlopen. "Ik ben veel optimistischer. Cameron gaat een substantiële discussie niet uit de weg."

Cameron zet in op vier punten: de positie van niet-eurolanden, het afdragen van zeggenschap aan Brussel, betere regelgeving en de wens dat EU-burgers vier jaar moeten wachten voordat ze in aanmerking komen voor uitkeringen en sociale huisvesting.

Onder meer Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië vinden het laatste punt onacceptabel. Ook andere leiders zien dit als discriminatie.

Alternatief

"Iedereen, inclusief Cameron, vindt discriminatie totaal acceptabel", vatte Tusk samen. Een compromis is volgens hem haalbaar, mede omdat de Britse premier zei open te staan voor alternatieven als ze hetzelfde doel bereiken. De lidstaten toonden zich weliswaar bezorgd, maar ook zij staan open voor discussie.

Cameron zei dat de vier punten op tafel blijven. "Ik zal er alles aan doen om tot een akkoord te komen. Ik wil dat Groot-Brittannië een betere deal krijgt." Volgens hem is er nog veel werk te doen. Of dat tot een goed einde komt, kon hij niet zeggen. "Niets is zeker in het leven, en ook niet in Brussel. Maar ik bespeurde bij iedereen veel goede wil om eruit te komen."

Bekijk de reactie van Tusk:

Rutte

Premier Mark Rutte had het over een "uitvoerige discussie" en bestempelde de sfeer als "welwillend". "Iedereen wil Groot-Brittannië erbij houden." De Britse eis met betrekking tot de sociale zekerheid is een "lastige", maar "alles hangt af van hoe het precies wordt vormgegeven".

Tusk gaat in aanloop naar de volgende EU-top in februari een voorstel uitwerken en aan de lidstaten voorleggen. Het is de bedoeling tijdens die top op 18 en 19 februari "er een klap op te geven", zei Rutte.

Als de Britten tevreden zijn over de deal, gaat de regering tijdens het referendum mogelijk campagne voeren tegen een vertrek uit de EU.

Lees meer over:
Tip de redactie