Subsidie voor zonnepanelen en ledverlichting voor Bredase sportverenigingen

De gemeente Breda gaat sportverenigingen uit de stad subsidiëren voor zonnepanelen en ledverlichting.  

Dat blijkt uit de presentatie van de nieuwe subsidieregels voor incidentele subsidies van de gemeente Breda.

Wethouder Paul de Beer (D66, sport, duurzaamheid) kondigde deze regels deze week aan. De subsidiemogelijkheid voor investeringen in duurzaamheid sluit aan op de mogelijkheid voor verenigingen en sportstichtingen om subsidie aan te vragen bij het Rijk, gericht op maatregelen voor op energiebesparing en verduurzaming.

Stimuleren

Rijkssubsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld isolatie, ventilatie en verwarming, zonnepanelen en ledverlichting. "In aansluiting op de landelijke subsidieregeling, bieden wij Bredase verenigingen de mogelijkheid ook subsidie aan te vragen voor advies- en arbeidskosten die te maken hebben met energiebesparing en verduurzaming", laat De Beer weten. "Daarmee hopen we te stimuleren dat verenigingen hiermee aan de slag gaan."

Een aantal sportverenigingen heeft in de periode 2013-2015 al gebruik gemaakt van de lokale subsidiemogelijkheden voor verduurzaming. Zo zijn er met de subsidie van de gemeente Breda zonnepanelen aangebracht op het dak van jeu-de-boulesvereniging Va-Tout en werd ledverlichting gerealiseerd op de sportparken Blauwe Kei (VV Baronie), Kwakkelhutstraat (TVC Breda) en De Heerbaan (BHV Push).

Nieuwe regeling

Sportverenigingen en andere sportaanbieders kunnen daarnaast op basis van deze nieuwe regeling subsidie aanvragen voor onder meer breedtesport- en topsportevenementen, voor duurzame investeringen in de eigen accommodatie en voor investeringen om sporten voor mensen met een beperking mogelijk te maken.

Lees meer over:
Tip de redactie